Opinie

Het NIVRA als tuchtklager

Had u het al gezien? Het NIVRA heeft een nieuwe beleidsregel inzake tuchtrecht. Voor u verder leest: opent u s.v.p. eerst de link even en leest u de hele beleidsregel. Ik wacht wel even.

Daar was u snel doorheen hè? Het is dan ook een ultra korte beleidsregel geworden. En nu denkt u mogelijk: dat kan dus nooit veel goeds zijn. Maar dan vergist u zich. 

Ik kan de oude richtlijn helaas niet terug vinden op de NIVRA-site, maar op mijn geheugen afgaande kwam deze ongeveer neer op: 

  1. Het NIVRA is bevoegd een klacht in te dienen
  2. Dat doen we alleen als er maatschappelijke ophef is EN
  3. Dat doen we alleen als we al zeker weten dat de klacht zal slagen

Het resultaat was dat het NIVRA vrijwel nooit een klacht indiende, en als het wel gebeurde, die veelal geen gevolg had omdat iemand anders al succesvol geklaagd had. 

Ik heb wel eens de vraag gesteld: als het NIVRA nou zelf een serieuze verordening op de kwaliteitstoetsing had gecombineerd met ruimhartig gebruik van het recht tuchtklachten in te dienen, zou de WTA dan ooit nodig zijn geweest? Ja, dat was een retorische vraag. 

In de inleiding van de memorie van toelichting bij de WTA maakt de wetgever al meteen zonneklaar dat de WTA mede is ontstaan omdat de wetgever niet meer het onbeperkte vertrouwen in NIVRA en NOvAA had dat deze beroepsorganisaties zelf hun beroepsgroep op het gewenste niveau wisten te houden. Maar de WTA zegt niet "wij hebben geen enkel vertrouwen meer in u, beroepsorganisaties!". Integendeel, je zou de WTA beter kunnen samenvatten met "NIVRA en NOvAA, u bent uiterst belangrijk voor het accountantsberoep en wij zouden graag zien dat u uw verantwoordelijkheid nog meer zou nemen". 

Het NIVRA had al een behoorlijke verordening voor de kwaliteitstoetsing. Wat ernstig ontbrak was het doorpakken, het idee dat het NIVRA gevolgen verbond aan de kwaliteitstoetsing maar ook aan incidenten. 

De nieuwe beleidsregel inzake tuchtrechtspraak geeft geen beperkingen aan. Het NIVRA, in de persoon van de voorzitter, kan dus klachten indienen zodra daar aanleiding toe is. Natuurlijk met de nodige procedurele voorzichtigheid, maar het lijkt er toch op dat het NIVRA tanden gaat laten zien. 

Ik denk, in alle eerlijkheid, dat het maatschappelijk verkeer, haar vertegenwoordiging in de Tweede Kamer in het bijzonder, daar reikhalzend naar uitkijken.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Arnout van Kempen is werkzaam als zelfstandig compliance officer voor (grotere) mkb-kantoren en docent voor SRA, NBA en Saxion Hogeschool. Daarnaast is hij lid van de signaleringsraad van de NBA, van het platform niet-oob-kantoren en is hij diaken van het bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.