Opinie

De nieuwe verklaringen en de wet

Naar aanleiding van een artikel van Anton Dieleman kwam ik aan de praat met het hoofd Vaktechniek van een klant van me. Zijn conclusie was: als een jaarrekening de bestuurdersbeloning ten onrechte niet vermeldt, dan moet de accountant dat alsnog doen in zijn verklaring. Dat zette me wat aan het zoeken, denken, en e-mailen met Anton Dieleman.

De kwestie is toch wat ingewikkelder dan de COS doet vermoeden. Waar gaat het om? Standaard 705.19 onder Clarity zegt: 

Indien er een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten aanwezig is die betrekking heeft op het niet toelichten van informatie waarvan vereist is dat deze wel toegelicht wordt, dient de accountant:

(...)

Tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving, de weggelaten toelichtingen op te nemen, onder de voorwaarde dat het uitvoerbaar is dit te doen en de accountant voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen over de weggelaten informatie.

Zeker zo boeiend is 705.17 die lijkt te zeggen dat de accountant die informatie dient op te nemen waarmee materiële fouten in de jaarrekening hersteld kunnen worden. Dit keer zonder de beperking "tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving". 

Dit alles betekent dat de accountant volgens COS 705 zelf informatie dient toe te voegen, ingeval hij een niet-goedkeurende verklaring afgeeft, die hij uitsluitend tot zijn beschikking heeft door zijn controlewerkzaamheden. Informatie die de gecontroleerde evident niet wenst te delen met de buitenwereld, en die bij een wettelijke controle dus valt onder artikel 26.1 wta: 

Een externe accountant die tijdens het verrichten van een wettelijke controle de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover hij bij of krachtens wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht is.

Anders gezegd, bij een wettelijke controle lijkt toepassing van COS 705.17 simpelweg verboden, en COS 705.19 betekenisloos. 

Ik zeg nadrukkelijk "lijkt mij" want de kwestie is niet zo simpel, zo leerde mijn e-mailwisseling met Anton Dieleman me ook. Hij is bezig met een artikel over dit onderwerp, en daar zie ik dan ook naar uit. 

Een standpunt van NIVRA/NOvAA over dit onderwerp zou ook niet verkeerd zijn overigens.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 0 0 Spelregels debat

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.