Opinie

Gluren bij de buren

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een PBO die wel wat lijkt op het NIVRA. Een heel wat kleinere en jongere PBO, maar misschien juist daarom wel interessant. De KBvG maakt hetzelfde soort ontwikkelingen door als het oude, grote NIVRA, en daar valt wellicht wat van te leren.

Zo hebben de gerechtsdeurwaarders onlangs besloten de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaren in een verordening te regelen. Helaas is die verordening op de site van de KBvG niet zo eenvoudig te vinden (hier kan de KBvG nog heel wat leren van het NIVRA), maar met dank aan Google kom je toch een heel eind. 

De verordening roept direct een discussie op over de verhouding tussen onafhankelijkheid en marktwerking die wel wat doet denken aan discussies in het accountantsberoep. Daar heb ik elders al wat over geschreven.  

Toevallig moest ik vandaag een casus voor een klant uitzoeken op basis van de Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid. Een prachtig document vol overwegingen, voorbeelden en aanwijzingen, waaruit nauwelijks een heldere regel valt te halen. Principle based, u kent dat wel. Als ik dat leg naast de verordening van de gerechtsdeurwaarders, dan valt meteen de helderheid en de strakke formulering van die verordening op.  

Het contrast wordt aardig geïllustreerd door het eerste inhoudelijke artikel te vergelijken. In beide documenten artikel 2. Bij de accountants is dat: 

Voor de openbaar accountant die een assuranceopdracht uitvoert zijn integriteit, objectiviteit en deskundigheid de belangrijkste fundamentele beginselen die aan het uitvoeren van de assuranceopdracht ten grondslag liggen. Door daarnaast onafhankelijk te zijn, laat de openbaar accountant aan het publiek zien dat de assuranceopdracht integer en op een objectieve wijze is uitgevoerd.

Objectiviteit (als geesteshouding) kan door een externe belanghebbende niet worden vastgesteld.

Integriteit kan evenmin vooraf worden beoordeeld. De uitgangspunten en vereisten met betrekking tot de onafhankelijkheid van de openbaar accountant bij de uitvoering van een assuranceopdracht moet een goed geïnformeerde, redelijk denkende derde, die over alle van belang zijnde informatie beschikt, in staat stellen de procedures te beoordelen die de openbaar accountant volgt om situaties die een bedreiging vormen voor de naleving van de objectiviteit te vermijden of op te lossen.

Bij de gerechtsdeurwaarders: 

2.1. De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat de aanvaarding en de uitvoering van opdrachten nimmer worden bepaald of beïnvloed door andere rollen of verantwoordelijkheden.

2.2. De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat alle beslissingen over het beleid van het kantoor, het beheer van de derdengelden en de behandeling van alle opdrachten, zowel in de minnelijke fase als in de ambtelijke fase, uitsluitend worden genomen door een gerechtsdeurwaarder, dan wel onder directe verantwoordelijkheid van een gerechtsdeurwaarder.

Ik twijfel. Moet regelgeving scherp en helder zijn, zo dat je er ook echt iets mee kan? Of moet regelgeving vooral veel ruimte bieden aan de interpretaties van de beroepsbeoefenaar? Kan NIVRA wat leren van de KBvG, of zou de KBvG eens in de leer moeten bij NIVRA? 

Ik heb oprecht geen idee, maar ben wel heel benieuwd naar uw mening.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 0 0 Spelregels debat

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.