NBA

Code Accountantsorganisaties

Ongetwijfeld kent u de Nederlandse Corporate Governance Code, die voor alle beursfondsen verplicht is, inmiddels op een breed draagvlak mag rekenen en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van goed bestuur in Nederland.

Sinds anderhalf jaar bestaat de Code Banken, door de banken zelf ontwikkeld naar aanleiding van de kredietcrisis. De banken hebben zich een aantal beperkingen opgelegd om een herhaling van de crisis te voorkomen.

En dan nu een Code voor Accountantsorganisaties. Ontwikkeld als onderdeel van het Plan van Aanpak omdat de huidige wettelijke regelingen op een aantal punten niet ver genoeg gaan. Doel: het publieke belang binnen accountantsorganisaties beter borgen door het aanstellen van onafhankelijke derden als toezichthouder, zodat wat maatschappelijk leeft beter doordringt tot de bestuurskamers. Voorts voorziet de code in een uitbreiding van de publieke verslaglegging van kantoren.

Deze nieuwe code wordt, na brede consultatie, verplicht gesteld voor accountantsorganisaties met een OOB-vergunning. En aanbevolen voor overige accountantskantoren. Bovendien kent de code niet het comply or explain- principe, maar wordt comply de norm.

Wat is nieuw?
Waarden: Het bestuur onderschrijft dat het publieke belang zwaarder weegt dan het commerciële belang van accountantsorganisaties. En hoe men dit waarborgt dient bekend te worden gemaakt.

Toezicht: Binnen het toezichthoudend orgaan van de accountantsorganisatie komt een commissie publiek belang die in meerderheid bestaat uit onafhankelijke derden. Deze commissie ziet toe op waarborging van het publieke belang in de besluitvorming, het kwaliteitsbeheersingsysteem, beloningsbeleid inclusief dat van partners en bestuurders, risicomanagement, afhandeling van klachten, uitkomsten van interne- en externe kwaliteitstoetsen en op basis daarvan getroffen maatregelen, alsmede de dialoog met stakeholders.

Verantwoording: Jaarlijks worden door een externe accountant gecontroleerde jaarstukken, inclusief transparantieverslag gepubliceerd. Het transparantieverslag bevat naast de wettelijk verplichte zaken eveneens uitkomsten van interne- en externe reviews, op basis hiervan getroffen maatregelen en ontvangen meldingen en klachten, alsmede een verslag van de reguliere dialoog met interne en externe belanghebbenden. Daarnaast zal de accountantsorganisatie op de website of via het transparantieverslag verantwoording afleggen over hoe zij de principes en bepalingen uit de code heeft toegepast en nageleefd.

De code vormt een antwoord op de terechte maatschappelijke roep dat accountantsorganisaties transparanter moeten worden en het intern toezicht moet worden versterkt. Relevant hierbij is dat deze code is opgesteld door een commissie vanuit ons platform openbare accountantskantoren (OPAK) en daarmee een product van de kantoren zelf is.

De code is gepubliceerd als consultatiedocument. Dat wil zeggen dat iedereen er op mag reageren, en dat we hierover de komende maanden actief de discussie met belanghebbenden zullen aangaan. In december hopen we de code definitief te kunnen vaststellen.

Op korte termijn publiceren wij ook het advies 'De raad van commissarissen als opdrachtgever van de accountant' en een aanpassing van de Verordening Accountantsorganisaties (VOA) die voorziet in een verbod op commerciële prikkels, beide voortkomend uit het Plan van Aanpak. Dit geeft aan dat de implementatie goed op gang begint te komen. 

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Ruud Dekkers is partner bij PricewaterhouseCoopers Accountants NV. Dekkers was van 2010 tot en met 2012 voorzitter van het NIVRA.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.