Opinie

De code voor accountantsorganisaties…

...is in feite een code voor pakweg vijftien accountantsorganisaties. Alle niet-OOB accountantsorganisaties kunnen er mee doen wat ze willen. Dat lijkt me een relevant punt bij de vraag of deze code deugt.

Om te beginnen lijkt het me toe te juichen dat de grens niet wordt gelegd bij de omvang van een kantoor, maar bij de aard van de Wta-vergunning. De big four willen nog wel eens de indruk wekken dat zij een andere positie hebben dan de andere kantoren met dezelfde vergunning, maar de NBA volgt kennelijk de wetgever en de toezichthouder op dit punt: wie een OOB-vergunning heeft, heeft alle rechten en alle plichten die daar bij horen, ongeacht omvang en klantenpakket. Wat mij betreft de eerste plus van de code.

Tegelijk roept het vragen op: waarom meent de NBA dat deze code alleen noodzakelijk is voor OOB-vergunninghouders? Waar de wetgever nadrukkelijk nauwelijks onderscheid maakt in de verplichtingen van OOB- en niet-OOB-kantoren, en waar beide groepen onder toezicht zijn geplaatst, omdat het wat vreemd zou zijn om te suggereren dat de publieke functie van de accountantsverklaring alleen echt belangrijk is bij 'organisaties van openbaar belang', lijkt de NBA met deze code dat onderscheid wel te maken. Natuurlijk, alle verklaringen hebben een publieke functie, maar alleen als ze van een OOB-kantoor afkomstig zijn stellen we harde eisen om het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de betrouwbaarheid van verklaringen bij verantwoordingen te borgen.

Die keuze kan gerechtvaardigd zijn om verschillende redenen:

  1. OOB-vergunninghouders hebben 'iets' in zich dat maakt dat ze minder goed overweg kunnen met het denken aan het publieke belang dan andere kantoren. Dan zou het toch echt nuttig zijn als de NBA aan zowel haar leden als het publiek kan uitleggen waarom bijvoorbeeld HLB Van Daal & Partners, een echt Brabants kantoor met tweehonderd medewerkers dat zich gezien haar website vooral lijkt te richten op de dga, de lokale ondernemer en de agri-ondernemer, zonder enige zichtbare ambitie om een beursfonds te controleren een verplichte code nodig heeft, en bijvoorbeeld ABAB accountants, een van oorsprong echt Brabants kantoor met zevenhonderd medewerkers dat zich gezien haar website richt op een breed scala aan organisaties, van klein tot groot, nationaal en internationaal, met van oudsher een sterke basis in de agri die code niet nodig heeft.
  2. Het publiek hecht een andere betekenis aan de verklaringen van een OOB-vergunninghouder dan aan de verklaringen van een niet-OOB-vergunninghouder, en daarom is het terecht dat de borging van het publieke belang bij de OOB-kantoren zwaarder wordt aangezet. Dan zou de NBA er goed aan doen uit te leggen waarom de verklaring die KPMG verstrekt bij de jaarrekening van museum Paleis het Loo een veel steviger borging van het publieke belang vergt dan de verklaring die Van Zwol Wijntjes Accountants & Adviseurs verstrekt bij de jaarrekening van museum Speelklok.
  3. De NBA heeft eigenlijk niet gekeken naar verschillen tussen OOB-kantoren en niet-OOB-kantoren, maar bedacht dat de niet-OOB-kantoren in opstand zouden komen als ze deze code opgelegd zouden krijgen, terwijl de OOB-kantoren zo gedomineerd worden door enkele echt grote kantoren dat het daar wel zou lukken. Mits die echt grote kantoren mee zouden doen natuurlijk. Anders gezegd, deze code is nuttig en nodig voor de controleurs van beursfondsen, en kantoren die zo nodig een OOB-vergunning wilden, ook al hebben ze geen beursfondsen als klant, moeten dan maar even niet zeuren nu.

Alle drie prima redenen wat mij betreft, maar ik ben wel benieuwd naar de exacte afweging van de NBA. En ik denk dat de kantoren, de leden, maar vooral het publiek, die afweging tot zich zouden moeten kunnen nemen.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 0 0 Spelregels debat

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.