Opinie

Karel van het Reve in 1971

We hebben op deze site al eens zijn broer Gerard aangehaald. Maar ook Karel van het Reve schreef soms dingen die ook voor accountants interessant zijn.

Onderstaand citaat kwam ik tegen in de bundel Ik heb nooit iets gelezen. Het is een verzameling losse notities en invallen van Karel van het Reve, in 2003 uitgegeven door G.A. van Oorschot. Dit fragment schreef Van het Reve in 1971, veertig jaar geleden. Waarmee maar weer eens is bewezen dat sommige gedachten, verschijnselen en situaties tijdloos zijn.

"Wie met kwaad wordt geconfronteerd tracht meestal tot enig leefbaar compromis met dat kwaad te komen. Dit is een waarheid, die de mensen voor zichzelf en andere verborgen trachten te houden, omdat de ethische codex van onze cultuur nu eenmaal zegt dat men het kwaad eigenlijk moet bestrijden. Daartoe zijn echter de meeste mensen alleen maar bereid als het niet anders kan, of als het ze niets kost. Het is voor mensen heel moeilijk om toe te geven dat zij volgens hoge ethische normen eigenlijk iets hadden moeten doen, maar dat niet gedaan hebben. Tijdens de oorlog in Nederland en onder de intellectuelen in het huidige Rusland kom je het verschijnsel tegen van een gevoel van irritatie, onlust, ten aanzien van de mensen die onverschrokken de strijd met het gehate regime aanbinden. Betrekkelijk zeldzaam daarbij is de man die toegeeft dat hij zelf te bang of gemakzuchtig is om mee te doen, maar nochtans vindt dat de strijders gelijk hebben. Gewoner is de houding van óf net doen of je zelf een geweldige verzetsman bent óf zeggen dat die verzetslieden de zaak eigenlijk alleen maar erger maken en/of uit onedele motieven handelen. Interessant is ook dat een zeldzame figuur die het deteriora sequor* uitspreekt, soms met de nek wordt aangezien. Een aardig voorbeeld is Schopenhauer, die in zijn geschriften de figuur van de heilige als ethisch meest hoogstaande mens kenschetste - daarbij te kennen gevend dat hij zelf geen heilige was en het ook van niemand eiste. Later is hem verweten dat hij niet ‘leefde volgens zijn leer'."

* Voor de niet-Latinisten onder ons (auteur dezes incluis): de originele spreuk luidt 'Video meliora proboque, deteriora sequor'. In het Nederlands: "Ik zie het betere en sta erachter, maar toch volg ik het slechtere."

Dit is geen opiniebijdrage, besef ik nu. Of toch wel?

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 0 0 Spelregels debat

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.