Opinie

Reminiscentie: NBA Young Profs

Eén nieuwsbericht heb ik de afgelopen periode gemist op deze site. Mede gezien de goede voornemens die ik mij voor 2012 heb gesteld, neem ik graag de taak op mij om de lezers alsnog te informeren over de wijziging in het voorzitterschap van de NBA Young Profs. Tijdens de nieuwjaarsborrel van donderdag 26 januari 2012 gaf Michelle Calkhoven de spreekwoordelijke voorzittershamer over aan Willem de Kater.

Het is alweer vier jaar geleden dat ik als (eerste) voorzitter afscheid nam van de voorganger van de NBA Young Profs, de NIVRA Young Professionals. Als medeoprichter van NYP volg ik, zij het vooral op afstand via de (social) media, de initiatieven van dit netwerk met belangstelling. Reminiscentie, het ophalen van herinneringen en praten over het verleden, maakt oudere mensen lang niet altijd populair bij de jonge(re) generatie. Gelukkig behoor ik nog tot de doelgroep en veronderstel ik gemakshalve dat mijn leeftijdgenoten het wel kunnen waarderen dat ik het netwerk en haar activiteiten wederom onder de aandacht breng.

Velen zullen denken dat een netwerk als de NBA Young Profs een vereniging is. Hoewel NBA Young Profs zeker kenmerken heeft die meer verenigingen zullen herkennen, zoals een grote doelgroep waarvan veelal maar een fractie wordt bereikt en een kleine groep enthousiastelingen waarmee het netwerk staat of valt, is hier geen sprake van een vereniging, maar van een adviescommissie van de NBA. Hoewel de adviescommissie tot mijn spijt niet wordt genoemd onder Commissies & adviesorganen op nba.nl, maakt het bezit van een eigen website, nbayoungprofs.nl, veel goed.

De nieuwjaarsborrel van 26 januari 2012 werd vooraf gegaan door een presentatie over Het Nieuwe Werken, een onderwerp dat niet alleen in de accountancybranche actueel is, maar in meerdere sectoren aan populariteit en belangstelling wint. Het nieuwe werken is voor de accountancybranche een uitgelezen mogelijkheid, zeker voor de studerende accountants (in spe), om te komen tot een betere balans tussen werk, studie en privéleven. Uitstekend om daar tijdens een nieuwjaarsevent even bij stil te staan.

Actuele onderwerpen worden echter op grotere schaal behandeld binnen het NBA Young Profs netwerk, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer waarbij woordvoerders op het gebied van financiën hun visie geven op de ontwikkelingen binnen het accountantsberoep.

In het januari/februari 2012 nummer van Accountant werd veelvuldig over innovatie geschreven, in juni 2011 werd daarover al heftig gediscussieerd door de jonge generatie tijdens het Innovatiedebat. Ook de professioneel-kritische instelling die voor 2012 verplicht op de PE-agenda staat, was bij de Young Profs al eerder onderwerp van gesprek, en wel tijdens hun eigen deelsessie op de Accountantsdag, over de dilemma's van de klokkenluider.

En over de Accountantsdag gesproken, de jonge generatie heeft sinds 2007 traditioneel in september ook haar eigen Jaarevent, dat in het verleden wel werd aangeduid met de toch wel aansprekende naam NYPD, een afkorting die ik hoop snel weer terug te zullen zien (Nba Young Professionals Day). Tel daarbij het aanzienlijke aantal bedrijfsbezoeken op dat tot op heden heeft plaatsgevonden, en je komt tot de conclusie dat het netwerk sinds haar oprichting in 2006 niet stil heeft gezeten.

Toegegeven, naar mijn bescheiden mening zouden de NBA Young Profs wat meer de publiciteit mogen opzoeken, maar een welwillend oud-voorzitter kan ze op dat gebied wellicht nog eenmaal een steuntje in de rug geven.

En laat ik dan tevens van het momentum gebruikmaken om de actieve leden van de NBA Young Profs en Michelle in het bijzonder hartelijk te bedanken voor hun inzet in de afgelopen periode. Ik zal, al dan niet op afstand, de onder leiding van Willem georganiseerde activiteiten met belangstelling blijven volgen.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Johan Nelemans is extern accountant bij ESJ Audit & Assurance BV. Hij was de eerste voorzitter van de adviesgroep young professionals van het toenmalige NIVRA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.