Opinie

Schaf controleplicht mkb af

Accountants en onafhankelijkheid, het blijft een moeizaam geworstel. Had de NBA in een eerste concept van nieuwe onafhankelijkheidsregels de combinatie van controle en advies ook bij mkb-bedrijven verboden, na protesten van accountants is dit toch weer afgezwakt.

De combinatie mag wel, "mits aan een aantal hygiënefactoren is voldaan", zoals Peter Eimers, voorzitter van het adviescollege beroepsreglementering, het uitdrukt. Deze vage formulering doet het ergste vrezen. In de praktijk zal het erop neer komen dat de accountant er mee kan volstaan aan het controledossier een memo toe te voegen waarin hij in geruststellende bewoordingen aangeeft hoe hij ondanks de adviesfunctie zijn onafhankelijkheid heeft gewaarborgd.

Sinds 1 januari 2013 is de combinatie van accountantscontrole en advies bij beursgenoteerde bedrijven verboden. De noodzaak van dit verbod wordt nauwelijks meer betwist. Een soortgelijke regeling bij mkb-bedrijven stuit echter op veel weerstand. Het leidt tot kostenverhogingen die onnodig zouden zijn omdat scheiding van controle en advies bij deze bedrijven minder relevant zou zijn. De kring van gebruikers van hun jaarrekeningen is immers beperkt.

Hiermee wordt gesuggereerd dat bij mkb-bedrijven kan worden volstaan met een lagere graad van onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is echter een absolute grootheid: niet volledig onafhankelijk betekent niet onafhankelijk.

De beperkte kring van gebruikers kan geen argument zijn om te gaan morrelen aan de eisen aan onafhankelijkheid. Het ligt meer voor de hand om de wettelijk verplichte accountantscontrole voor mkb-bedrijven af te schaffen.

Deze bedrijven kunnen hun accountant dan zonder problemen de rol van adviseur en sparring partner laten vervullen, een rol waaraan zij in de meeste gevallen de grootste behoefte hebben. Mochten er gebruikers zijn (de bank bijvoorbeeld) die een accountantscontrole wel noodzakelijk vinden dan zitten zij veelal in een positie om deze af te dwingen.

Wordt echter, al of niet wettelijk verplicht, een accountantscontrole uitgevoerd dan is onafhankelijkheid een noodzakelijke voorwaarde. Deze eis maakt het onvermijdelijk dat de controlerend accountant een ander zal zijn dan de adviserend accountant.

Deze opiniebijdrage is ook geplaatst in het Financieele Dagblad van 24 oktober 2013.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Rik Blijham, registeraccountant en registervaluator, is zelfstandig gevestigd onder de naam Blijham Overname & Advies.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.