NBA

Werk aan de winkel

De ontwikkelingen rond de nieuwe gedragscode (VGBA) en onafhankelijkheidsregels (ViO) zijn u waarschijnlijk niet ontgaan.

Op 16 december 2013 kunnen de NBA-leden stemmen over deze twee verordeningen, die zijn gebaseerd op principes en duidelijker dan voorheen aangeven wat van de accountant mag worden verwacht in de huidige maatschappelijke context.

Met deze verordeningen is een eind gekomen aan een zeer intensief voorbereidingstraject van twee jaar. Een proces waarin het Adviescollege Beroepsreglementering als adviseur van het bestuur heeft ervaren dat het functioneren als standard setter een voorrecht is en waarbij transparantie over het proces, aandacht voor een brede groep stakeholders, uitwisseling van argumenten en zorgvuldige afweging van belangen cruciale ingrediënten zijn.

Omdat de wereld niet stil staat, vergen nieuwe projecten uw en onze aandacht. Voor 2014 stelt het adviescollege daarom een aantal belangrijke speerpunten voor. Deze worden de komende maanden besproken met het NBA-bestuur en zullen een belangrijk onderdeel vormen van totale NBA-jaarplan.

  1. Verhoging relevantie met een nieuwe controleverklaring. De door IAASB voorgestelde verbeteringen voor een informatiever controleverklaring worden door NBA opgepakt en moeten worden opgenomen in onze beroepsreglementering. Gezien het maatschappelijke belang is het mogelijk dat NBA deze aanpassingen vervroegd doorvoert . Wil NBA deze nieuwe verklaringen afdwingen, dan worden die uiteraard met u geconsulteerd.
  2. Verduidelijking regelgeving door verdere stroomlijning van beroepsreglementering. Nu met betrekking tot kwaliteitszorg op het niveau van accountantspraktijken en accountantsafdelingen. Uit diverse signalen hebben wij ervaren dat de brede waaier aan regelgeving niet altijd bijdraagt aan duidelijkheid, begrip en naleving. Te denken valt aan de Verordening accountantsorganisaties (VAO), kwaliteitszorg voor accountantskantoren die assurance opdrachten uitvoeren(NVAK - ass), kwaliteitszorg voor accountantskantoren die aan assurance verwante opdrachten uitvoeren (NVAK-aav) en de nog niet afgeronde voorschriften voor kwaliteitszorg van accountantsafdelingen (NVAA) voor interne en overheidsaccountants. Dat is jammer, want deze regelgeving is juist bedoeld om kwaliteit te waarborgen. Over de wijze waarop deze stroomlijning gaat plaatsvinden wordt nog nagedacht.
  3. Bijdrage aan kwaliteit.Met overtuiging kan ik zeggen dat de NV COS principle based is met logische aanwijzingen hoe deze principes toe te passen. Denk hierbij aan een standaard over het identificeren van risico's op materiële fouten (Standaard 315), de verantwoordelijkheid van de groepsaccountant (Standaard 600) maar ook aan de logica van de nieuwe standaard voor samenstelopdrachten (Standaard 4410).
  4. Nadere duiding geven aan actuele ontwikkelingen. Te denken valt aan de werkzaamheden en rapportage van de accountant in het kader van een jaarrekening die is opgesteld in een SBR-omgeving.

Maar hoe zorgvuldig regelgeving ook tot stand is gekomen, de lakmoesproef is de toepassing in de praktijk. Dat is de primaire verantwoordelijkheid van de accountantspraktijken en -afdelingen, maar de standard setter kan er wel toe bijdragen. Bijvoorbeeld door diverse uitingen toegankelijker te maken met inzet van multimedia, door het voorbereiden van toetsvragen in het kader van permanente educatie en door het schakelen met toezichthouders over de lessons learned uit reviews.

Ongetwijfeld heeft ook u suggesties voor de invulling van bovenstaande projecten of heeft u aanvullende aandachtspunten. We horen het graag. De deur staat open voor dialoog!

Deze bijdrage is ook als column geplaatst in het novembernummer van Accountant.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Peter Eimers is partner bij EY en hoogleraar Audit & Assurance aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Namens de NBA is Eimers lid IAASB Data Analytics Working Group.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.