Peter Eimers

Peter Eimers

Peter Eimers is partner bij PwC en hoogleraar Audit & Assurance aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Namens de NBA is Eimers lid IAASB Data Analytics Working Group.

Afbeelding Opinie

Verbinden

Technologie verandert onze samenleving razendsnel. Alles en iedereen wordt aan elkaar verbonden, daardoor zijn we allen veel afhankelijker van elkaar en komt het wereldnieuws ook sneller op ons af. Zo is onze wereld door social media veranderd in een dorp en is Nederland nog nauwelijks een dorpsplein. Met onrust, onvrede en polarisatie als gevolg. Het accountantsberoep vormt hierop geen uitzondering. Iedereen heeft een mening over accountants – en terecht: ze doen er toe in de samenleving.

x 2 77 6 Peter Eimers
Opinie

Herijking Nederlandse accountantsopleiding

Nederlandse accountantsopleidingen moeten worden herijkt. De aanstormende generatie accountants moet beter worden geëquipeerd. Dat is nodig om in de complexer wordende wereld de hooggespannen verwachtingen van de samenleving te begrijpen, te bespreken en waar te maken. Onderwijs op andere dan louter monetaire waarden, meer aandacht voor gedrag en nieuwe controletechnieken en meer interactie tussen praktijk en wetenschap is het devies.

x 0 0 0 Olof Bik Peter Eimers
NBA

Niet elke verandering is een verbetering

De brede discussie over het accountantsberoep maakt kristalhelder dat het beroep zal moeten veranderen: accountants moeten staan voor kwaliteit en ze moeten daarover goed communiceren. Velen erkennen dat en vandaar dat er ook aan allerlei initiatieven wordt gewerkt door de kantoren, door Tuacc, door de NBA en door anderen. Maar niet elke verandering draagt bij aan verbetering. Twee recente voorbeelden wil ik hier aanhalen.

x 7 0 0 Peter Eimers
NBA

Geen schaamte voor toelichting in goedkeurende verklaring

In diverse uitingen die de NBA recent heeft uitgegeven wordt gewezen op het belang van het gebruik van toelichtende teksten in de controleverklaring. We kennen twee soorten: De eerste is een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden met verwijzing naar de toelichting door de onderneming. De tweede is een paragraaf ter benadrukking van overige zaken die relevant zijn voor het begrip van de controle, de verantwoordelijkheden van de accountant of de controleverklaring.

x 0 0 0 Peter Eimers