NBA

Toegankelijke regelgeving

'Faciliteren en niet frustreren' was en is het centrale thema dat het Adviescollege Beroepsreglementering als drijfveer benoemde bij de start, nu bijna drie jaar geleden. Gemakkelijk gezegd, niet zomaar gedaan.

In mijn vorige column 'Informatie overload?' benoemde ik het dilemma van goede maar lijvige uitingen ten opzichte van de wil en mogelijkheid om de daarin opgenomen boodschappen in de praktijk van alledag op te pakken. Niet uit onwil, maar uit het simpele feit dat tijd niet onbegrensd beschikbaar is.

De eerste maanden van het jaar is voor veel accountants een piekperiode. De economische crisis en het effect daarvan op jaarrekeningen maken deze maanden alleen maar hectischer. Het Adviescollege Beroepsreglementering bevindt zich ook in een periode van piekbelasting. Enerzijds acute vaktechnische issues behandelen, al dan niet leidend tot een NBA Alert of NBA Handreiking. Anderzijds door vier stappen vooruit te schaken en achter de schermen te werken aan de uitingen van de komende twaalf maanden. Ik wil een paar van die uitingen kort aanstippen.

Binnenkort presenteren we de nieuwe gedragscode VGBA die aan de NBA-ledenvergadering wordt voorgelegd. Het consultatiedocument heeft boeiende reacties opgeleverd. Over het algemeen positieve reacties over de kortheid en bondigheid.

Positieve reacties over de expliciete oriëntatie naar het maatschappelijk verkeer, maar ook vragen of dit wel voldoende is gebeurd. Ook zijn er zorgen, bijvoorbeeld over toepassingsgebied: gaat het alleen over zakelijk handelen of ook over privé? We zullen bij de nieuwe voorstellen uitleggen hoe we hier mee zijn omgegaan. En we zullen uiteraard ook de voorbeelden voor toepassing van de gedragscode in een NBA Handreiking opnemen.

In aanvulling op de VGBA worden ook de conceptvoorstellen gepubliceerd voor de nieuwe onafhankelijkheidsregels. Ook bij deze regels maken we weer een onderscheid naar normen en voorbeelden. Regels die voortborduren op de VGBA, maar ook regels die ons moeten helpen om de relevantie van het beroep beter uit te dragen.

Daarnaast zal de NV COS opnieuw worden uitgebracht. Enerzijds omdat het nieuwe standaarden zijn, zoals (de nog te consulteren) standaard 4410 over Samenstellingsopdrachten of standaard 3420 over Prospectussen. Anderzijds kleine aanpassingen in de vertalingen als gevolg van internationale afstemming met onze Belgische collega's.

Daarnaast kijken we of we een aantal standaarden om kunnen zetten naar het clarity-formaat, naar analogie van de in 2010 aangepaste controlestandaarden.

Natuurlijk richten we ons ook op nieuwe ontwikkelingen. Deze zomer verschijnt de ontwerp-NBA Handreiking over SBR . Daarin specifiek aandacht over wat er in die nieuwe digitale omgeving van een accountant wordt verwacht . Er is al veel over geschreven en het zal ook niet de laatste publicatie zijn. Wel nieuw is dat specifiek wordt ingegaan op de rol van de accountant bij zowel controle- als samenstelopdrachten.

Ons centrale thema bij al deze acties is 'toegankelijke regelgeving'. Voor ons als accountants, maar zeker ook voor belanghebbenden. Daarmee geven we uiting aan onze hoofdambitie: bijdragen aan de relevantie van ons beroep.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Peter Eimers is partner bij EY en hoogleraar Audit & Assurance aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Namens de NBA is Eimers lid IAASB Data Analytics Working Group.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.