Opinie

Kortere deponeringstermijn bv niet tijdig gerepareerd

Veel bv's hebben sinds 1 oktober 2012 te maken met een deponeringstermijn voor de jaarrekening van ruim 11 maanden, terwijl dit voorheen 13 maanden was. Bij de Tweede Kamer is nu een veegwet in behandeling om deze weeffout te repareren.

Het wetsvoorstel zal echter niet op tijd van kracht worden. Te laat deponeren betekent in situaties van faillissement een aanzienlijk risico van bestuurdersaansprakelijkheid. De vraag is of in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan op de op handen zijnde wetswijziging. Naar mijn mening een te riskant pad om te bewandelen.

Sinds 1 oktober 2012 is het gewijzigde bv-recht van kracht. Onder het motto van flexibilisering van het bv-recht is onder meer een vereenvoudiging opgenomen voor het vaststellen van de jaarrekening. Die vereenvoudiging geldt als alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn (dus niet andersom). Ondertekening van de jaarrekening in de hoedanigheid van bestuurder kwalificeert tegelijkertijd als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering.

De termijn voor het opmaken (en ondertekenen) van de jaarrekening bedraagt maximaal 11 maanden na balansdatum; verder uitstel is niet toegestaan. Vervolgens moet die jaarrekening binnen 8 dagen na vaststelling worden gedeponeerd bij het Handelsregister. Dus in die situatie uiterlijk 8 december 2013.

Statutair kan worden afgeweken van deze hoofdregel - in dat geval blijft de deponeringstermijn maximaal 13 maanden na balansdatum - maar de ervaring leert dat van die mogelijkheid nog weinig gebruik is gemaakt.

Omdat dit een ongewenst effect is van de regelgeving, is bij de Tweede Kamer ter reparatie een veegwet ingediend. Dat wetsvoorstel is echter nog in behandeling, zodat de beoogde wetswijziging niet op tijd zal komen. 
Van een bv waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, moet de jaarrekening 2012 dus uiterlijk op 8 december 2013 bij het Handelsregister worden gedeponeerd.

Het risico van te laat deponeren is dat bij een eventueel faillissement de curator een actie op grond van bestuurdersaansprakelijkheid kan starten. Een weinig aanlokkelijk perspectief voor bv-bestuurders. Een onbelangrijk verzuim wordt hierbij niet in aanmerking genomen, maar dat biedt slechts enkele weken uitstel.

Nu de minister reparatiewetgeving heeft ingediend, die naar verwachting op dit punt niet meer wordt gewijzigd, zou het standpunt kunnen worden verdedigd dat bestuurders al met die nieuwe wettekst rekening mogen houden. 

Het is echter maar de vraag of zo'n argument bij een rechter stand houdt. Ik vermoed van niet; in ieder geval lijkt het niet verstandig om daar op voorhand van uit te gaan. De huidige wettekst is namelijk klip en klaar.

Daarnaast geldt dat de wettelijke termijn voor het opmaken van de jaarrekening elf maanden bedraagt. Als de jaarrekening binnen die termijn beschikbaar is, staat niets het deponeren ervan binnen acht dagen daarna in de weg. Dat lijkt voor bestuurders van bv's dan ook de voorzichtigste route.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Anton Dieleman is voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de NBA en directeur vaktechniek bij Mazars.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.