NBA

Ziek zijn, beter worden

Afgelopen maandag zat ik voor een camera van Nieuwsuur, om een toelichting te geven op de brandbrief die de NBA eind december 2012 stuurde aan de minister van VWS.

Nieuwsuur maakte er dinsdagavond een item van acht minuten van, flink veel voor een nieuwsprogramma. Het gaf mij de gelegenheid om te vertellen dat de accountants in de zorgsector en wij als NBA onze verantwoordelijkheid nemen.

Al een jaar geleden hebben accountants in de instellingen duidelijk gewaarschuwd voor de risico's bij de invoering van het nieuwe financieringssysteem. Ondanks herhaalde waarschuwing is daar weinig mee gebeurd. Daarom heeft de NBA in december 2012 een brandbrief  aan minister Schippers gestuurd en onomwonden zorg uitgesproken over de verantwoordingen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Op 1 januari 2012 zijn die verplicht overgegaan naar een nieuwe factureersystematiek, in combinatie met een uitbreiding van de prestatiebekostiging. Een veranderingstraject met kinderziekten, die grote gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie van ziekenhuizen. Actie was dringend nodig. Als je een griepje niet tijdig aanpakt kan het ook een longontsteking worden.

Het is goed om te constateren dat de minister na die brandbrief de regie heeft genomen en intensief overleg is gestart met alle betrokken partijen. In hoog tempo worden de door ons gesignaleerde zorgpunten nu opgepakt. Inmiddels hebben wij daarover aan de minister onze waardering uitgesproken, in een tweede brief van eind januari 2013.

Medio februari maken we gezamenlijk de stand op en dan informeren wij onze leden via een Alert hoe om te gaan met de controles van jaarrekeningen 2012 bij zorginstellingen. Dat we dat zouden doen hadden we al eerder gemeld aan de leden via onze eigen kanalen. De brandbrief van eind december had bewust een vertrouwelijk karakter, maar is toch op straat komen te liggen. Dat kun je een journalist niet kwalijk nemen, maar de stevige media-aandacht zet de zaak wel meer op scherp.

De dreiging van het niet kunnen afgeven van goedkeurende verklaringen aan ziekenhuizen, die in de berichtgeving nogal is uitvergroot, is natuurlijk niet iets om als beroepsorganisatie over te juichen. Integendeel. Het is een ernstig signaal en ik hoop van harte dat er nog veel gerepareerd zal kunnen worden. Op dit moment is het nog te vroeg om daar een finale uitspraak over te doen.

In ons NBA Beleidsplan voor 2013 werken we structureel verder aan ons hoofddoel: verbeteren van de relevantie van het beroep. In dat kader starten we twee belangrijke projecten: verbeteren signalerend vermogen (waar dit een mooi voorbeeld van is) en sector in control (dat een meer efficiënte control- en toezichtstructuur beoogt).

Ziek zijn kan je overkomen, maar beter worden: daar kunnen we met onze kennis actief aan bijdragen!

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Huub Wieleman (1955) was van januari 2013 tot juni 2015 voorzitter van de NBA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.