Opinie

Kwaliteit in het mkb-segment stijgt

Deze week verscheen het verslag van werkzaamheden van de Raad voor Toezicht over 2016. Natuurlijk ging mijn eerste aandacht, als voorzitter van de Commissie MKB, uit naar de resultaten in het samenstellingsdomein. En ik ben blij met de resultaten die ik daar zag.

Driekwart van de reguliere toetsingen bij de betreffende mkb-kantoren voldoet aan de gestelde eisen. Bij de uitgevoerde hertoetsingen voldeed zelfs 80 procent. In mijn ogen zijn dit resultaten om trots op te zijn. Toen de NBA, op initiatief van de Commissie MKB, in 2015 de MKB-bundel uitbracht (waarin de regelgeving voor de samenstellingspraktijk op een rij werd gezet; editie 2017 is net verschenen), schreven Diana Clement en ik in het voorwoord: “Wanneer we de regels goed toepassen garandeert dat de kwaliteit van ons werk. Dat vormt mede de basis voor het vertrouwen dat ondernemers hebben in ons als accountant.”

Terwijl de accountantsorganisaties met een Wta-vergunning hard werken aan het verbeteren van de controlekwaliteit, zitten ook de samenstellende kantoren niet stil. Want kwaliteit is in dit segment natuurlijk even belangrijk. Ondernemers en het maatschappelijk verkeer hebben recht op betrouwbare cijfers. Hebben recht op kwaliteit. Er is door de mkb-kantoren dan ook hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit. De goede toetsresultaten over 2016 laten zien dat dit succesvol is.

Ik neem de cijfers er nog maar eens bij. 75 procent van de getoetste openbaar accountantspraktijken in de overige domeinen (non-assurance en andere assurance, dan wel vrijwillige controle) voldoet. In 2015 was dat 69 procent. Minder dan 1 procent van deze kantoren voldoet niet aan de gestelde eisen. Ook daar een grote verbetering: in 2015 was dat 9 procent.

24 procent voldoet nog onvoldoende. Deze laatste kantoren maken op korte termijn een verbeterplan en krijgen binnenkort een hertoetsing. Ik ben optimistisch over deze hertoetsingen. Want van de in 2016 hertoetste kantoren voldoet 80 procent. En daarmee wordt de streefnorm van de Raad voor Toezicht (80 procent voldoendes na hertoetsing) gehaald.

Wanneer de Raad voor Toezicht invulling gaat geven aan zijn voornemen om een meer begeleidende en sturende rol te gaan vervullen, leidt dit naar mijn vaste overtuiging tot een nog hogere score. En dat is ook het doel van regelgeving en toetsing. Beiden vormen een onmisbare basis voor onze kwaliteit. En het helpt ons bij onze profilering naar de buitenwereld. In de MKB-bundel schreven Diana en ik ook dat we relevante regelgeving (en dat geldt ook voor toetsing) niet zien als een last. “Het helpt ons om onze klanten goed van dienst te zijn. Zodat ondernemers in het mkb kunnen vertrouwen op de kwaliteit van ons werk”.

We kunnen de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. Natuurlijk gaan we door met de visiediscussie, ook over de toekomst van de mkb-accountant. Er komen nog veel uitdagingen op ons af. Digitalisering zal een steeds grotere invloed hebben op ons werk en er zijn nog veel vragen die op een antwoord wachten. Daar zullen we de komende periode veel tijd in steken. Maar ik krijg veel energie van de opmerking van de mkb-ondernemer die aanwezig was op de discussiebijeenkomst op 30 mei over de mkb-accountant. Hij zei: “lk zie goede accountants die goed werk leveren. Ik ga niet naar de eerste de beste boekhouder, want die kan de jaarrekening niet maken. En ik hecht aan het stempel van een waarde-instituut... .Ik wil als het ware veilig in mijn cijfers kunnen rondlopen.”

Dat is waar we het voor doen.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Steef Visser is voorzitter van de Commissie MKB van de NBA en directievoorzitter van Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.