Tuchtrecht

Ex-vrouw benadeeld met hulp bevriende accountant

Een registeraccountant kookt de boeken van zijn vennootschappen om minder alimentatie te hoeven betalen en laat een bevriende AA een goedkeurende verklaring afgeven. Bovendien laat hij de AA een misleidende verklaring opstellen voor de rechtbank. Na die van de AA wordt nu ook de inschrijving van de RA tijdelijk doorgehaald.

Accountantskamer

Zaaknummers:
12/1130 Wtra AK
Datum uitspraak:
08 februari 2013
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
tijdelijke doorhaling voor zes weken
Status:
deels vernietigd, CBb 2 oktober 2014, AWB 13/179 en 13/186
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2013:YH0341 , Samenvatting CBb-uitspraak

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een RA bakkeleit na zijn scheiding over de alimentatie. Zijn vrouw en hij waren in gemeenschap van goederen getrouwd en de twee bv's van de accountant maken deel uit van de gemeenschap. Wat zijn de aandelen in die bv's waard en hoe zag het financiële privéhuishouden er voor de scheiding uit? 

De RA maakt een financiële opstelling over de inkomsten en bestedingen van het gezin over de jaren 2004 tot en met 2006 en laat een bevriend AA daarover een verklaring afgeven ten behoeve van de alimentatieprocedure. De AA verklaart als volgt: "Wij zijn van oordeel dat de gegevens vanuit de privé bankrekeningen van de familie de K., zoals in deze verantwoording zijn weergegeven, een juiste en volledige weergave geven van de inkomsten en gezinsuitgaven van de familie de K. over bovenvermelde jaren". Ook geeft de AA een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2009 van één van de bv's van de RA. 

De ex-vrouw van de RA plaatst vraagtekens bij de verantwoording en de verklaringen. Zij dient een klacht in bij de Accountantskamer tegen zowel haar ex als de AA. In augustus 2012 verklaart de Accountantskamer de klacht tegen de AA gegrond en laat diens inschrijving voor één maand doorhalen. In de onderhavige uitspraak oordeelt de Accountantskamer over de handelwijze van de ex. 

Klacht

De ex c.q. RA heeft: 

a. zich schuldig gemaakt aan "creative accounting" door sinds 2007 in de jaarrekeningen van zijn vennootschappen niet de werkelijke aard van de handelstransacties, bezittingen en schulden weer te geven, door in materieel opzicht de feiten niet juist en volledig weer te geven en door informatie niet tijdig en niet op de juiste wijze te (laten) registeren en rubriceren;

b. bij de rechtbank onjuiste informatie aangeleverd over zijn inkomen en de welstand van het gezin ten tijde van het huwelijk met klaagster;

c. geen waarborgen getroffen om de bedreiging door diens eigenbelang weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen;

d. een bevriend accountant onjuiste accountantsverklaringen laten opstellen om de schijn te wekken dat bedreigingen werden weggenomen.

Oordeel

De klacht is deels gegrond. 

De klachtonderdelen b en c heeft de klaagster onvoldoende onderbouwd. 

Een deel van klachtonderdeel a is gegrond, te weten de manier waarop de aanschaf van een woning voor 635.000 euro is verwerkt. De ex verantwoordt die als vastgoedbelegging en neemt de effecten op onder de vlottende activa in de jaarrekening. De Accountantskamer legt de definities van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ernaast en concludeert dat het 'evident' is dat de door de RA bewoonde woning onder geen van die definities valt. Deze manier van verantwoorden vindt de kamer ondeskundig en onzorgvuldig. Daarbij komt dat de RA de toelichting op deze - bedrijfsvreemde en materiële - post achterwege heeft gelaten. Even ondeskundig en onzorgvuldig is het om de kosten van de (echtscheidings)advocaat als kostenpost op de bv te laten drukken. 

Onderdeel d is ook gegrond. De Accountantskamer verwijst hierbij naar de uitspraak over het laakbare handelen van de bevriende AA. De RA heeft op de zitting bij de Accountantskamer onder meer verklaard dat hij tegen de AA heeft gezegd dat deze er samen met de advocaat iets van moest maken voor de rechtbank en dat het een fatsoenlijke verklaring moest worden waar de rechtbank "iets mee kan". De Accountantskamer vindt dat de RA al bij het zien van het eerste concept van de AA-verklaring had moeten signaleren dat het niet deugde omdat de inhoud niet juist kon zijn. Door niet te verhinderen dat de AA het stuk in die vorm aan de rechtbank presenteerde heeft de RA meegewerkt aan het onjuist voorlichten van de rechtbank. Hij heeft zich niet gedistantieerd van misleidende informatie en daarmee niet-integer gehandeld. 

Maatregel

Afgezien van bovenstaande vergrijpen weegt de Accountantskamer mee dat de RA in de alimentatie- en boedelscheidingsprocedure misbruik heeft gemaakt van de achterstand in deskundigheid en informatie bij zijn ex-vrouw. "Hij heeft zich daarbij kennelijk laten leiden door eigenbelang met (mogelijk) nadelige gevolgen voor klaagster." Mede met het oog op vergelijkbare gevallen - zoals dat van de bevriende AA wiens inschrijving voor een maand werd doorgehaald - vindt de kamer een tijdelijke doorhaling van zes weken passend en geboden.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.