Tuchtrecht

Niet verdiept in administratie klant

Een samenstellend accountant gaat onvoldoende na hoe zijn klant, een reisbureau, de omzet factureert, maar komt er in hoger beroep vanaf met een mildere sanctie.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
16/1117
Datum uitspraak:
22 november 2017
Oordeel:
beroep gegrond / klacht deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing in plaats van berisping
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2017:445

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent stelt de jaarrekeningen samen van Cruise Events Holding bv, Cruisewinkel.nl en Cruisewinkel.be. Het reisbureau verwerkt reserveringen van klanten in een reserveringsprogramma en stuurt de klant na boeking een factuur voor 100 procent van de reissom. Daarvan moet de klant meteen 35 procent betalen en vlak voor vertrek de rest.

Cruisewinkel is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Daarvoor moet de accountant een beoordelingsverklaring afgeven bij de jaarrekeningen. Bij de jaarrekening over 2014 is een controleverklaring noodzakelijk vanwege de omzetstijging van het reisbureau.

De controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2014 van het reisbureau worden gedaan door een registeraccountant van een ander kantoor. Door een lijncontrole uit te voeren, constateert deze dat:

 • een deel van de geboekte omzet in eerdere jaren pas in een volgend boekjaar zou worden gerealiseerd;
 • de kostprijs hiervan niet was verantwoord;
 • deze omzet ten onrechte ten gunste van het resultaat was gebracht.

Hierdoor zijn in de jaarrekening 2014 van Cruisewinkel en in de geconsolideerde jaarrekening 2014 van Cruise Events substantiële (negatieve) correcties nodig van:

 • de omzet en vooruit ontvangen bedragen;
 • de kostprijs en vooruitbetaalde bedragen.

De eigenaren van Cruise Events dienen een klacht tegen de accountants in bij de Accountantskamer, die de accountant-administratieconsulent een berisping oplegt. De accountant is namelijk niet nagegaan welke omzet in welk jaar geboekt had moeten worden. De accountant gaat in hoger beroep.

Beroepsgronden

 1. De accountant is wel degelijk nagegaan welke omzet in welk jaar moest worden geboekt en baseerde zich daarbij op de informatie die de directie hem verstrekte.
 2. Een berisping is te zwaar, omdat er geen sprake was van een assurance-opdracht en de accountant nooit eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld.

Oordeel

Beroepsgrond 2 is gegrond.

Ad 2

Volgens de toepasselijke standaard (NV COS 4410) heeft de accountant bij een samenstelopdracht in beginsel geen verificatieplicht, tenzij er aanleiding is om te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van de informatie die de directie hem aanreikt. (Zie bijvoorbeeld deze uitspraak.)

De accountant heeft niet aannemelijk gemaakt dat Cruisewinkel twee facturen stuurde – te weten 35 procent bij boeking en de rest vier weken voor vertrek, noch dat de directie hem meermaals heeft bevestigd dat er tweemaal werd gefactureerd.

Volgens de accountant blijkt uit een overzicht van Cruise Events zelf dat de geboekte omzet van reizen die in het opvolgende boekjaar 2014 werden uitgevoerd 1.062.209,39 euro bedroeg. Dit bedrag zou de volledige reissommen omvatten van de reizen die beginnen in januari 2014 en 35 procent van de reissommen voor de andere reizen in 2014.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt dat overzicht geen overtuigend bewijs, omdat het op verzoek van de accountant is opgesteld om de balanspost ‘vooruit ontvangen op reizen’ te onderbouwen. Die balanspost houdt verder geen direct verband met de omzet die Cruisewinkel heeft gefactureerd en in de grootboekadministratie heeft geboekt.

Uit de berekening in het overzicht valt daarom niet af te leiden dat Cruisewinkel op 31 december 2013 slechts 1.062.209,39 euro heeft gefactureerd en in haar grootboekadministratie heeft geboekt als omzet voor cruises die in 2014 begonnen. Terwijl het totaalbedrag voor de vooruit geboekte reizen 2.172.599,74 euro bedroeg. De accountant heeft de juistheid van zijn werk- en zienswijze kortom onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Maatregel

De accountant heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door bij zijn samenstellingswerkzaamheden onvoldoende inzicht te verkrijgen in de manier waarop Cruisewinkel de administratie had ingericht. De materiële gevolgen hiervan zijn beperkt, omdat de omzetten niet dubbel zijn toegerekend aan verschillende jaren. Alleen het deel van de omzet die pas in een later jaar werd gerealiseerd is ten onrechte verantwoord in de jaarrekeningen 2012 en 2013. In de jaarrekeningen 2014 zijn deze fouten hersteld.

Al met al is in dit geval geen berisping, maar een waarschuwing passend en geboden.

Annotatie Lex van Almelo

Ook al heb je bij het samenstellen in beginsel geen verificatieplicht – je moet je wel verdiepen in de financiële administratie van de klant. Dat heeft de accountant hier onvoldoende gedaan. Zijn pleidooi voor een mildere sanctie vindt echter gehoor, omdat er geen omzet is verzwegen of dubbel geboekt en de fouten later zijn hersteld. Dankzij een registeraccountant van een ander kantoor – dat dan weer wel.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.