Tuchtrecht

Zorgtoeslag vergeten aan te vragen

Een accountant-administratieconsulent, die de ib-aangifte van een ondernemer deed, heeft daarbij ten onrechte geen zorgtoeslag aangevraagd. Dit verzuim is echter te licht voor een waarschuwing.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/2423 Wtra AK
Datum uitspraak:
18 mei 2018
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:30

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent en zijn kantoor beginnen aanvang 2016 met de (samenstellings)werkzaamheden voor een ondernemer inzake het jaar 2015. De accountant krijgt de administratie die de (toenmalige) echtgenote van de ondernemer heeft verwerkt en de ondernemer geeft hem ook de jaarrekening 2014, verschillende “primaire stukken” en de fiscale rapporten 2014.

Tot 31 december 2014 dreef de ondernemer zijn zaak in de vorm van een maatschap, die ultimo 2014 werd ontbonden. De concept-jaarrekening 2015, die de accountant opstelde op basis van de gegevens die de (toenmalige) echtgenote van de ondernemer hem verstrekte, gaat er vanuit dat er in 2015 nog steeds sprake is van een maatschap.

De accountant maakt een nieuw concept, mede op basis uitgewerkte gegevens en berekeningen die zijn voorganger heeft gemaakt. De ondernemer en zijn vrouw gaan akkoord met het concept. De accountant geeft in december 2016 een samenstellingsverklaring af bij de definitieve jaarrekening 2015.

Een medewerker van het kantoor van de voorganger ontdekt echter nog een paar fouten/onjuistheden in de jaarrekening en stelt de accountant op de hoogte. De accountant is not amused door de bemoeienissen van zijn voorganger en de partijen besluiten dat het beter is dat de accountant de opdracht van de ondernemer beëindigt. De ondernemer herinnert hem er wel aan dat:

 • de accountant nog heel wat moet rectificeren bij de Belastingdienst;
 • het nog veel werk zou kosten om de cijfers (vanaf 2015) weer volledig op de rit te krijgen;
 • hij de kosten daarvan in rekening zal brengen bij de accountant.

De accountant zegt dat de keuze van de ondernemer was om alles opnieuw te laten opstellen en de ondernemer daarvoor de rekening zou moeten betalen. Uiteindelijk komt in oktober 2017 een nieuwe jaarrekening over 2015 uit, waarbij het kantoor van de voorganger een samenstellingsverklaring afgeeft.

De ondernemer dient een klacht tegen de accountant in.

Klacht

De accountant heeft:

 1. de jaarrekening 2015 en fiscale aangiften 2015 niet juist gemaakt door in de jaarrekening de bedrijfsovername niet te verwerken en de materiële balansposten niet te checken, essentiële gegevens van onder meer pachtgronden en de verrekening erfpachtcanon ontbreken en “voorraden, leaseovereenkomsten, schulden, betalingsrechten enzovoort” foutief zijn verwerkt;
 2. de jaarrekening 2015 uiteindelijk niet aangepast, de fiscale aangiften 2015 niet tijdig correct ingediend en de zorgtoeslag over 2015 en 2016 niet aangevraagd.

Oordeel

Klachtonderdeel 2 is deels gegrond.

De klacht is feitelijk onvoldoende onderbouwd en/of geconcretiseerd. De accountant erkent zelf echter dat bij het verzorgen van de ib-aangifte ook het aanvragen van zorgtoeslag hoort en dat hij op dit punt nalatig is geweest. In zoverre heeft hij in strijd gehandeld met het vakbekwaamheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.

Maatregel

Geen. In de specifieke omstandigheden van dit geval is de (tuchtrechtelijke) verwijtbaarheid van het verzuim zo gering dat het opleggen van een maatregel “niet aangewezen is”. Die omstandigheden zijn:

 • de communicatie tussen partijen verliep rommelig, mede door toedoen van de ondernemer, die de accountant voortdurend nieuwe stukken verstrekte;
 • het bedrag van de zorgtoeslag dat is misgelopen is relatief laag;
 • de accountant is niet eerder tuchtrechtelijk veroordeeld;
 • de accountant heeft op de zitting erkend dat hij nalatig was voor wat betreft het aanvragen van de zorgtoeslag.

Annotatie Lex van Almelo

Als je de ib-aangifte verzorgt, moet je ook de zorgtoeslag aanvragen als de opdrachtgever daarvoor in aanmerking komt. De accountant erkent dat hij nalatig is geweest in dit opzicht. Mede daarom komt hij er zonder maatregel vanaf. Dat is niet verrassend.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in 2017 gezegd dat bij een gegrondverklaring in beginsel een maatregel moet worden opgelegd. Van dit beginsel kan alleen worden afgeweken als:

 • de verwijtbaarheid van het handelen of nalaten van de accountant gering is; (of)
 • de verwijtbare gedraging gezien de specifieke omstandigheden van geringe betekenis zijn.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.