Tuchtrecht

Advocatentuchtrechtspraak niet relevant voor Accountantskamer

Een accountant-administratieconsulent die ook advocaat was, stond een cliënt eerst bij als accountant en daarna als advocaat. De klacht dat hij niet duidelijk was over zijn hoedanigheid is te mager onderbouwd.

Accountantskamer

Zaaknummers:
20/1685 Wtra AK
Datum uitspraak:
08 maart 2021
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2021:20

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent in business is tevens advocaat. Hij adviseert een klant bij de afwikkeling van een echtscheiding. In augustus 2017 corresponderen de accountant en de ex-partner van de klant onder meer over de vraag of de adviseur de klant in een gesprek met de ex zal bijstaan als advocaat of als accountant. De accountant antwoordt: als accountant.

Na een gesprek van de klant, de ex en de accountant in november 2018 stuurt de accountant een gespreksverslag naar de klant en de ex. Daarin staat dat het de ex-partner duidelijk was dat de accountant tijdens dat gesprek optrad als advocaat van de klant en niet als fiscalist of als accountant.

Op Bedrijvenpagina.nl staat op een bepaald moment over het kantoor van de accountant dat het optreedt als openbaar accountant, al dan niet in samenwerking met (andere) openbaar accountants en/of beoefenaren van een ander vrij beroep, alles met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde regelen.

De klant van de accountant en de ex-partner voeren meer dan dertig procedures over de echtscheiding. Zo dient de ex tegen de accountant tuchtklachten in vanwege zijn optreden als advocaat. De ex-partner van de klant dient in oktober 2020 een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant:

a. maakt niet duidelijk of hij zijn werkzaamheden verricht als advocaat, als belastingadviseur of als accountant en is evenmin duidelijk over de vraag of hij openbaar accountant of accountant in business is;

b. heeft een rol gespeeld in een mistig spel met drugsgeld en in een spel rond zijn demente moeder, heeft notulen van een stichting vervalst, geprocedeerd over een schijnovereenkomst en doorgeprocedeerd zonder toestemming van zijn cliënt; hij is al twaalf keer tuchtrechtelijk veroordeeld als advocaat.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

Ad a hoedanigheid

Dit klachtonderdeel is ontvankelijk voor zover het gaat over het verwijt dat de accountant er in augustus 2017 en november 2018 niet duidelijk over is geweest of hij handelde als advocaat dan wel als accountant.

De e-mails van augustus 2017 en november 2018 wijzen er beide op dat de accountant duidelijk was over de hoedanigheid waarin hij handelde. Het verwijt dat hij op de website onduidelijk was over de vraag of hij werkte als openbaar accountant of als accountant in business heeft de klager niet helder onderbouwd.

Wat betreft de ledengroepen: voor de manier waarop een accountant zijn professionele diensten moet uitvoeren, maakt het niet uit in welke ledengroep hij is ingedeeld. De VGBA geldt voor alle accountants en maakt geen onderscheid tussen openbare accountants en accountants in business.

Ad b Mistig spel

De klager verwijst naar (openbare/pers) publicaties over het handelen door de accountant als advocaat en (geanonimiseerde) tuchtrechtbeslissingen over diens optreden als advocaat. De accountant erkent dat deze publicaties en beslissingen over hem gaan, maar vindt dat hij met zijn handelen als advocaat geen beroepsregels voor accountants heeft overtreden.

De tuchtrechtelijke maatstaf van de Accountantskamer voor een accountant die werkt als advocaat is dat het al dan niet in rechte innemen van (civielrechtelijke) standpunten in beginsel niet kan leiden tot een gegrond tuchtrechtelijk verwijt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden doen zich onder meer voor als een accountant (als advocaat) een standpunt inneemt dat bewust onjuist of misleidend en dus te kwader trouw blijkt of in de ogen van een objectieve, redelijke en goed geïnformeerde derde het accountantsberoep in diskrediet brengt. In dat geval schendt de accountant het integriteitsbeginsel.

Het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid kan hij schenden als hij weliswaar niet bewust onjuist of misleidend een standpunt inneemt, maar het innemen daarvan hem/haar wel in sterke mate kan worden verweten.

De klager heeft veel feiten aangedragen, maar niet duidelijk gemaakt welke er specifiek toe hebben geleid dat de accountant volgens bovenstaande maatstaf de beroepsregels voor accountants heeft overtreden. Het is niet aan de Accountantskamer om uit overgelegde producties de relevante feiten te destilleren. De beslissingen van de advocatentuchtrechter  mogen dan gebaseerd zijn op vastgestelde feiten, maar daarmee staan deze voor de Accountantskamer nog niet vast. Een tuchtrechtelijke veroordeling als advocaat betekent nog niet dat de beroepsregels van accountants zijn geschonden.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Je moet transparant zijn over de hoedanigheid, waarin je optreedt als je zowel accountant als advocaat bent. Maar als accountant hoef je niet aan te geven tot welke ledengroep je behoort, want de fundamentele beginselen zijn immers voor elk soort accountant dezelfde.

De accountant in kwestie is in zijn hoedanigheid van advocaat al meermaals tuchtrechtelijk op de vingers getikt. Dat betekent echter nog niet dat hij ook als accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Het belang van deze uitspraak is beperkt, want zo veel accountants-advocaten zijn er niet. Deze accountant is september vorig jaar van het tableau geschrapt als advocaat. In juli 2012 is hij doorgehaald als accountant, waarna hij zich in mei 2013 weer inschreef als accountant in business.

Als accountant kreeg hij in 2018 ook een klacht aan zijn broek wegens zijn dubbelrol, maar die klacht is in december vorig jaar ongegrond verklaard. De nieuwe klacht over zijn dubbelrol is eveneens ongegrond, dus vooralsnog kan de ex-advocaat zijn werk voortzetten als accountant-administratieconsulent.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.