Tuchtrecht

Organogram toch niet vertrouwelijk

Nadat de Accountantskamer een accountant heeft gewaarschuwd, trekt de klager de klacht in. In hoger beroep verklaart het College van Beroep voor het bedrijfsleven de klacht geheel ongegrond omdat het verstrekte stuk toch niet vertrouwelijk was.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
19/322
Datum uitspraak:
06 juli 2021
Oordeel:
hoger beroep gegrond / klacht ongegrond
Maatregel:
geen i.p.v. waarschuwing
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2021:695

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een registeraccountant verricht sinds 2015 accountantswerkzaamheden voor een holding. In 2017 heeft zij regelmatig contact met de nieuwe vastgoedadviseur van de holding en zij stuurt hem desgevraagd per e-mail een organogram van de vennootschapsstructuur, waarvan de holding deel uitmaakt.

In november 2017 begint de nieuwe vastgoedadviseur een civiele procedure tegen de holding en één van haar bestuurders. Medio 2018 dient hij een klacht in tegen de accountant. De Accountantskamer verklaart de klacht deels gegrond en legt een waarschuwing op. De accountant had het organogram niet mogen delen met de nieuwe vastgoedadviseur. Nadat de accountant in hoger beroep is gegaan, trekt de adviseur de tuchtklacht in.

Beroepsgronden

Omdat de klacht is ingetrokken, moet het college de uitspraak van de Accountantskamer – naar analogie van het advocatentuchtrecht - vernietigen.

Oordeel

Het hoger beroep is gegrond.

Inhoudelijk behandelen moet

De Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) biedt geen ruimte om de uitspraak van de Accountantskamer hangende een hoger beroep te vernietigen nadat de klacht is ingetrokken. Op grond van artikel 43i van de Wtra kan vernietigen alleen als het hoger beroep gegrond wordt verklaard. En het college kan een hoger beroep alleen gegrond verklaren als hoger beroep of verzet is aangetekend, niet als de klacht is ingetrokken (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:CBB:1998:ZG1801 en ECLI:NL:CBB:2004:AO7842). Dat vernietiging van een klacht na intrekking wel mogelijk is in het advocatentuchtrecht is voor het college geen reden om dat dan ook maar te doen. Kortom: het college moet het hoger beroep van de accountant inhoudelijk behandelen en doet dat ook.

Niet vertrouwelijk

Op de zitting heeft de accountant toegelicht dat het organogram was opgesteld door een derde, die dit document heeft gedeeld met degenen die direct betrokken waren bij het opzetten van het obligatiefonds. In dat kader heeft ook de accountant het organogram gekregen. Van maart 2016 tot en met april 2017 zijn er 90 e-mails aan de oude en nieuwe vastgoedadviseur en 126 e-mails aan een andere betrokkene verstuurd. Die gingen over het obligatiefonds en alles wat daarbij kwam kijken, inclusief de structuur van de vennootschappen toe.

De accountant mocht er daarom van uitgaan dat het organogram geen vertrouwelijk stuk was en heeft dus niet in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid. De Accountantskamer heeft dit klachtonderdeel dus ten onrechte gegrond verklaard.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Een accountant ontvangt in verband met het opzetten een vastgoedobligatiefonds een organogram van een concern, dat haar klant is. De accountant speelt het organogram desgevraagd door aan de nieuwe vastgoedadviseur van de holding. Deze adviseur begint een civiele procedure tegen de klant van de accountant en dient een tuchtklacht in tegen de accountant. De Accountantskamer vindt dat de accountant het vertrouwelijkheidsbeginsel heeft geschonden door het organogram te verstrekken aan de vastgoedadviseur.

De vastgoedadviseur vindt het kennelijk ook een beetje vreemd dat hij heeft geklaagd over het verstrekken van het organogram, terwijl hij daar zelf om had gevraagd. Nadat de Accountantskamer de accountant heeft gewaarschuwd trekt de adviseur zijn klacht alsnog in. De accountant heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. In hoger beroep kan het college de beslissing van de Accountantskamer niet vernietigen zonder het hoger beroep inhoudelijk te behandelen. In tegenstelling tot de Accountantskamer vindt het college het organogram geen vertrouwelijk stuk en haalt daarom een streep door de waarschuwing.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.