Van de Helpdesk

Eerste jaar toepassing fiscale waarderingsgrondslagen

Mijn cliënt (een besloten vennootschap) overweegt om met ingang van boekjaar 2014 de jaarrekening op fiscale grondslag uit te brengen. Deze bv heeft € 80.000 aan verrekenbare verliezen die - naar verwachting - zijn te verrekenen met toekomstig positieve belastbare bedragen.

Categorie: externe verslaggeving
Onderwerp: fiscale waarderingsgrondslagen
Regelgeving: RJk D3 / RJk D2.3 / art. 2:396-6 BW

Vraag

Mijn cliënt (een besloten vennootschap) overweegt om met ingang van boekjaar 2014 de jaarrekening op fiscale grondslag uit te brengen. Deze bv heeft  € 80.000 aan verrekenbare verliezen die - naar verwachting - zijn te verrekenen met toekomstig positieve belastbare bedragen. In de huidige (commerciële) jaarrekening is hiervoor een actieve belastingvordering gepresenteerd van € 16.000. Blijft deze latentie of komt deze in de jaarrekening op fiscale grondslag te vervallen?

Antwoord

De Raad voor de Jaarverslaggeving is hierin heel duidelijk. In hoofdstuk D.3.1. paragraaf 204 staat hierover beschreven: "In de jaarrekening op basis van fiscale grondslagen worden geen latente belastingen verwerkt. Er zijn immers geen waarderingsverschillen van activa en passiva die kunnen leiden tot een actieve of passieve latentie in de balans. Voorts worden bij toepassing van fiscale grondslagen geen actieve latenties verwerkt uit hoofde van verliescompensatie." 

Let wel: De omzetting van de commerciële naar de jaarrekening op fiscale grondslag is een stelselwijziging. Het cumulatief effect hiervan wordt verwerkt in het eigen vermogen per begin van het boekjaar waarin voor het eerst de fiscale waarderingsgrondslagen worden toegepast. In afwijking van de normale regels bij stelselwijzigingen hoeft alleen het totaaleffect op het vermogen te worden vermeld. Daarnaast hoeven de vergelijkende cijfers niet te worden aangepast. (RJK D.3.1. paragraaf 502).

Deze aflevering van 'Van de Helpdesk' is verzorgd door Auxilium.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.