Fiscaal

Pomp op dat ondernemingsvermogen!

De Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (Bor) in de Successiewet is éen van de gunstigste faciliteiten in de fiscale regelgeving. Hij wordt nóg interessanter als beleggingsvermogen kan worden omgezet in ondernemingsvermogen.

Geert de Jong

De Bor regelt een zeer ruime vrijstelling van schenk- of erfbelasting bij de overgang van ondernemingsvermogen door schenking of vererving. Echter, deze faciliteit geldt nadrukkelijk alleen voor ondernemingsvermogen. Beleggingsvermogen kwalificeert niet, behoudens voor een equivalent van 5 procent van de hoogte van het ondernemingsvermogen. Er zijn meerdere manieren om de BOR-grondslag 'op te pompen' door de omzetting van beleggingsvermogen in ondernemingsvermogen.

Voorbeeld 1
De aandelen in A BV hebben een waarde van € 1.000.000. Deze waarde bestaat voor € 700.000 uit ondernemingsgebonden vermogen (machines, installaties, goodwill etc.). De overige € 300.000 bestaat uit beleggingen (liquiditeiten, effecten). Met betrekking tot deze laatstgenoemde bezittingen ontstaat in de praktijk de discussie voor welk deel van de beleggingen / liquiditeiten onderdeel uitmaken van het voor de bedrijfsvoering benodigde werkkapitaal. Zo ja, dan kwalificeert het als ondernemingsvermogen. Zo nee, dan bestaat de grondslag voor de Bor uit:

ondernemingsvermogen                                              700.000
beleggingsvermogen, 5 procent x   700.000         35.000
Totaal                                                                                      735.000

Van het totale beleggingsvermogen van € 300.000 kwalificeert € 265.000 dus niet voor de Bor.

Soms zijn er goede argumenten om beleggingsvermogen tot het ondernemingsvermogen te rekenen, bijvoorbeeld in de situatie dat het beleggingsvermogen binnen afzienbare tijd een bestemming zal worden gegeven binnen de bedrijfsuitoefening (zoals het geval is bij het aanschaffen van een bedrijfsmiddel). In principe is in dat geval ook op het ‘tijdelijk overtollige’ beleggingsvermogen de Bor van toepassing. In de praktijk leidt dit echter tot discussies met de fiscus.

Er zijn verschillende manieren om beleggingsvermogen om te zetten in ondernemingsvermogen. Ik behandel er hier twee.

1. De onderneming schaft met beleggingsvermogen een bedrijfsmiddel aan.

Voorbeeld 2
Een onderneming heeft de volgende (versimpelde) balans:

Beleggingen     1.000.000         Eigen vermogen     1.000.000

De onderneming wordt in een huurpand uitgeoefend. Stel, de onderneming koopt een bedrijfspand van waaruit de onderneming in het vervolg wordt uitgeoefend. De balans ziet er daarna als volgt uit:

Bedrijfspand     1.000.000         Eigen vermogen     1.000.000

Het bedrijfspand kwalificeert nu als ondernemingsvermogen. De Bor-grondslag wordt in dit voorbeeld met € 1.000.000 verhoogd.

2. Een dga brengt privévermogen als kapitaal in zijn bv om hiermee vervolgens een lening voor een bedrijfsmiddel af te lossen.

Voorbeeld 3
Een vennootschap drijft een onderneming. In privé heeft de dga € 500.000 aan liquide middelen.

Beleggingen   1.000.000      Eigen vermogen          500.000
                                                           Lening pand                  500.000
                              1.000.000                                               1.000.000

De Bor-grondslag bedraagt in dit voorbeeld € 500.000.
De dga brengt in privé gehouden liquide middelen als kapitaal in de bv waarna de bv de lening aflost. De balans ziet er dan als volgt uit:

Beleggingen   1.000.000       Eigen vermogen       1.000.000
                                                            Lening pand                           nihil
                              1.000.000                                                 1.000.000

De Bor-grondslag is nu ‘opgepompt’ tot € 1.000.000.

Substantiële besparing

Bor is op meerdere manieren te optimaliseren. In dit artikel kwamen twee manieren aan de orde om beleggingsvermogen om te zetten in ondernemingsvermogen, waarmee een substantiële besparing van schenk- of erfbelasting wordt bereikt.

Geert de Jong is partner/belastingadviseur bij Grant Thornton Accountants en Adviseurs BV.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.