Wet arbeid vreemdelingen

Verschillende definities werkgever Wav en arbeidsrecht

De Wet arbeid vreemdelingen (de Wav) verbiedt de werkgever om een vreemdeling werkzaamheden te laten verrichten in Nederland zonder een tewerkstellingsvergunning. Wat valt onder de definitie van werkgever? En wat wordt er bedoeld met werkzaamheden? En moet daar een vergoeding tegenover staan?

Carolin Vethanayagam

Wie dacht dat het begrip werkgever in de zin van de Wav te vergelijken is met het begrip werkgever in de zin van het arbeidsrecht heeft het mis. De Wav kent namelijk een zeer ruim werkgeversbegrip. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat degene die een 'vreemdeling' feitelijk arbeid laat verrichten, vergunningsplichtig werkgever is en dat deze werkgever te allen tijde verantwoordelijk is voor en aanspreekbaar is op het al dan niet aanwezig zijn van de benodigde tewerkstellingsvergunning.

Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of gezagsverhouding. Het enkele feit dat in opdracht of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht is voor het feitelijk werkgeverschap daarom al voldoende.

Zelfs instemming met dan wel wetenschap van de arbeid is voor de kwalificatie van werkgever in de zin van de Wav niet vereist. Het enkel mogelijk maken van het verrichten van arbeid en het niet verhinderen daarvan wordt al opgevat als het laten verrichten van arbeid. Ook de aard, omvang en de duur van de werkzaamheden en of loon is betaald of dat het enkel hulp betrof, doet er niet toe.

Kortom, ook als u een vreemdeling slechts voor een dag of een paar uur naar Nederland laat overvliegen om te spreken of om les te geven, valt dit onder de Wav. U dient in dit geval over een tewerkstellingsvergunning te beschikken. Anders riskeert u een boete van achtduizend euro. 

Carolin Vethanayagam is advocaat bij Linea Recta Advocatuur.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.