Van de helpdesk

Standaard 600: wel of niet toepasbaar?

Een accountant wordt medio 2016 benoemd bij een vennootschap met meerdere dochterbedrijven. De nieuwe accountant wil Standaard 600 toepassen om gebruik te kunnen maken van de werkzaamheden van een lokale accountant voor een van de dochterbedrijven. Die accountant heeft echter alle werkzaamheden voor boekjaar 2015 afgerond en wil niet opnieuw aanvullende controlewerkzaamheden uitvoeren voor groepsdoeleinden. Kan de nieuwe accountant toch Standaard 600 toepassen?

Categorie: audit en overige assurance
Onderwerp: werkzaamheden groepsaccountant
Regelgeving: NV COS

Vraag...

Klant A is een Nederlandse vennootschap die aan het hoofd staat van een groep Nederlandse en buitenlandse ondernemingen. A classificeert als een grote vennootschap en stelt over boekjaar 2015 een geconsolideerde jaarrekening op – in overeenstemming met Nederlandse verslaggevingsregels - die gecontroleerd wordt door een externe accountant X.

Klant A heeft besloten met ingang van boekjaar 2015 van accountant te wisselen. De nieuwe accountant Y wordt medio 2016 benoemd. Accountant Y heeft in dit kader meerdere keren gesproken met de voorgaande accountant X en heeft volledig inzage gekregen in de controledossiers van boekjaar 2014 van accountant X. Accountant Y ziet geen redenen om de opdracht niet te aanvaarden. Ook leidt acceptatie van de controle-opdracht na balansdatum niet tot vaktechnische problemen voor de uitvoering van de opdracht bij klant A.

Dochter D is een significant groepsonderdeel (100 procent) van klant A en wordt gecontroleerd door een lokale accountant Z die al meerdere jaren betrokken is als accountant bij dochter D. Accountant Y wenst in het kader van de controle van de geconsolideerde jaarrekening van klant A gebruik te maken van de werkzaamheden van accountant Z en wil om die reden Standaard 600 toepassen.

Accountant Z heeft haar controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening 2015 van dochter D reeds afgerond en wil in principe niet opnieuw controlewerkzaamheden voor groepsdoeleinden uitvoeren.

Vraag is of accountant Y in deze situatie Standaard 600 kan toepassen, resulterend in een conclusie dat de cijfers van dochter D, ten behoeve van consolidatiedoeleinden, vrij zijn van materiële fouten?

Antwoord...

De groepsaccountant Y dient op grond van Standaard 600 paragrafen 30 en 31 betrokken te zijn bij de werkzaamheden van de accountant van significante groepsonderdelen (accountant Z). Dit betreffen de werkzaamheden inzake risico-inschatting en werkzaamheden bij geïdentificeerde risico's op een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten van de groep.

Nu Y te laat betrokken is bij de controle, kan het normale proces vanuit Standaard 600 niet meer worden gevolgd. Allereerst zal Y bepalen op grond van de door hem verkregen kennis van de huishouding welke risico's op een materiële afwijking bij dochter D bestaan. Hij zal vervolgens bepalen welke werkzaamheden gedaan moeten worden om in te spelen op deze risico's.

In de veronderstelling dat Z wel bereid is om inzicht in de door hem uitgevoerde werkzaamheden te geven en deze waar nodig te laten reviewen kan Y bepalen in hoeverre met de werkzaamheden van Z is ingespeeld op de vastgestelde risico's van een afwijking van materieel belang.

Voor de aanvullend nog uit te voeren werkzaamheden zijn er drie opties:

  • Y probeert via het management van A en D accountant Z er van te overtuigen alsnog de aanvullende werkzaamheden uit te voeren;
  • Y vraagt een andere lokale accountant, bijvoorbeeld iemand uit zijn netwerk, om de aanvullende werkzaamheden uit te voeren;
  • Y vult de aanvullende werkzaamheden zelf uit.

De groepsaccountant Y moet vervolgens inschatten of een review van het controledossier van de lokale accountant(s), aangevuld met eigen werkzaamheden voldoende en geschikte controle-informatie oplevert. Indien het niet mogelijk is om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de  groepsonderdelen doordat de toegang tot informatie van het management en/of de accountant van het groepsonderdeel beperkt is, en de groepsaccountant niet zelf werkzaamheden kan verrichten, zal de groepsaccountant de invloed op de controleverklaring conform Standaard 705 moeten bepalen (zie Standaard 600 A15). De groepsaccountant moet er echter eerst alles aan doen om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen.

Tenslotte wijzen wij nog naar Standaard 200.A48, waar staat dat de moeilijkheidsgraad, het gebrek aan tijd of de uitgaven die daarmee verband houden op zichzelf geen geldige basis zijn voor de accountant om een controlemaatregel niet uit te voeren wanneer daarvoor geen alternatief bestaat, of om genoegen te nemen met informatie die minder dan aannemelijk is.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.