Van de helpdesk

Verplichte niet-financiële informatie: wat zijn de gevolgen voor de accountant?

Duurzaamheid, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn steeds belangrijkere thema's voor de samenleving, de politiek en het bedrijfsleven. De verplichte niet-financiële verklaring voor oob's is daar een voortvloeisel van, en dit is van invloed op de werkzaamheden van de controlerend accountant.

Categorie: Corporate governance
Onderwerp: Accountantsonderzoek niet-financiële informatie
Regelgeving: Besluit bekendmaking niet-financiële informatie

Vraag...

Wat zijn bij een wettelijke controle voor mij als controlerend accountant de gevolgen van de recente verplichting voor grote organisaties van openbaar belang om een niet-financiële verklaring te publiceren?

Antwoord...

Ondernemingen worden steeds meer beoordeeld op aspecten van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om de transparantie hierover te bevorderen zijn grote organisaties van openbaar belang verplicht - op grond van een EU-richtlijn die op 1 november 2015 in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is omgezet - een niet-financiële verklaring te publiceren. De verplichting geldt alleen voor organisaties van openbaar belang met meer dan vijfhonderd werknemers. Daarnaast moet worden gekeken of de rechtspersoon in ieder geval aan een van de volgende vereisten voldoet: een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro of een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro. Deze verplichting volgt uit het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie en is van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017. De niet-financiële verklaring van het bestuur maakt onderdeel uit van het bestuursverslag en moet informatie bevatten over het beleid ten aanzien van milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. U moet als accountant onderzoeken of de niet-financiële verklaring alle verplichte elementen bevat en of deze verenigbaar is met de jaarrekening. U moet ook onderzoeken "of de verklaring in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat". Hierdoor moet u zich bij het lezen van de niet-financiële verklaring ook afvragen of deze overeenkomt met de kennis die u van de onderneming heeft. De NBA heeft in januari 2017 een brochure uitgebracht met uitleg over wat er van u wordt verwacht in verband met het onderzoek van het bestuursverslag en wat hierover in de controleverklaring wordt vermeld. Deze uitleg is ook van toepassing op uw werkzaamheden ten aanzien van de in het bestuursverslag opgenomen niet-financiële verklaring.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.