Arbeidsrecht

Dure bak leidt tot de zak

Een aanschaf van een te dure bedrijfsauto en onjuiste en niet transparante declaraties komen een directeur van een woningcorporatie duur te staan.

Carolin Vethanayagam

Een ontslag op staande voet is een uiterste middel. Het mag alleen worden ingezet als een werkgever een dringende reden heeft waardoor niet meer van de werkgever verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.

Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen, waaronder ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar de aard en de ernst van wat de werknemer heeft gedaan, maar moeten ook de aard van de dienstbetrekking, de duur daarvan en de wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld, in de afweging worden betrokken.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag voor hem zullen hebben. Ook als deze gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.

Dure bedrijfsauto

Een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 31 oktober 2018 draait om een directeur van een woningcorporatie. Zijn raad van commissarissen (rvc) heeft bepaald dat zijn bedrijfsauto niet duurder mag zijn dan de Volvo waarin de werknemer op dat moment rijdt. De directeur koopt echter een Mitsubishi Outlander Executive Edition met alle luxe opties en komt daardoor duurder uit. Hij misleidt de rvc door haar mede te delen dat hij een goedkopere versie wil bestellen, terwijl hij bij de leverancier - die ook nog eens familie is - een duurdere auto bestelt.

Daarnaast ondermijnt de directeur bij de verkoop van een drietal appartementen de instructies van de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties. De directeur brengt namelijk de koopprijs in overeenstemming met de minimumprijs waarvoor het vastgoed verkocht mocht worden volgens de toezichthouder, maar laat de kopende partij een factuur onder de valse titel van ‘onderhoud’ sturen, zodat de meerprijs op die manier gecompenseerd zou worden door de woningcorporatie. De woningcorporatie ontslaat de werknemer hierop op staande voet. De werknemer is het hier niet mee eens en verzoekt de rechter om het ontslag te vernietigen.

Ernstig verwijtbaar

De rechtbank oordeelt dat het gedrag van de directeur in de twee kwesties zo ernstig verwijtbaar is dat het ontslag op staande voet toegestaan is. In beide kwesties stelt de werknemer de zaken bewust formeel anders voor aan de rvc en de toezichthouder, terwijl ze materieel anders liggen. De Rechtbank is van mening dat er niet transparant en juist is gefactureerd, terwijl juist de werknemer, als directeur van een semi-publieke instelling met een voorbeeldfunctie, kwesties als integriteit en transparantie hoog in het vaandel moet hebben en houden.

Daarnaast vindt de rechtbank dat de werknemer in zijn voorbeeldfunctie zich heeft te houden aan de voorwaarden van de rvc en bovendien transparant moet handelen als het gaat om de aanschaf van een bedrijfsauto, zeker als de leverancier familie is.

Hoewel het ontslag vergaande gevolgen heeft voor de werknemer (hij krijgt immers geen loon meer, geen transitievergoeding en geen WW-uitkering), leggen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer volgens de rechtbank onvoldoende gewicht in de schaal, ook al heeft de werknemer altijd als goed bestuurder gefunctioneerd.

Carolin Vethanayagam is advocaat bij Linea Recta Advocatuur.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.