Opleiding

Studenten schrijven nieuw studiemateriaal: 'Praktijk bleek anders'

Kenny van de Beek en Rick Dekker schreven 'De basics van een uitdagend beroep - Theorie en toepassing accountantsberoep'. Het boek moet voor de aankomende accountant 'een gemis' goedmaken in het huidige studiemateriaal: de aansluiting tussen opleiding en praktijk.

Björn Remmerswaal

Jullie schrijven dat jullie op laagdrempelige wijze een beschrijving wilden geven van het accountantsberoep. Wat is er mis met het huidige studiemateriaal?
"Het huidige studiemateriaal in de propedeusefase is van goede kwaliteit. Ons boek is daar een aanvulling op en voorziet in een behoefte die wij zelf ervaarden tijdens de studie, maar waarover we ook signalen ontvingen vanuit het accountancyonderwijs. We misten in het eerste jaar een vakboek dat een begrijpelijke uitleg geeft van wat je kunt verwachten in de praktijk."

Wat was jullie ervaring bij de overgang van de opleiding naar de praktijk? Wat heeft jullie het meest verbaasd?
"Eigenlijk alles. Wij kozen beiden na 1,5 jaar fulltime studeren de duale variant van de opleiding: tweeëneenhalve dag per week werken bij een accountantsorganisatie en de overige tweeëneenhalve dag colleges.
De eerste jaren van de opleiding hebben hoofdzakelijk betrekking op de vaktechnische aspecten van het beroep zoals boekhouden, externe verslaggeving en controleleer. We misten in de praktijk vaak een praktische invulling daarvan. Een goed voorbeeld is het controleren van de balanspost debiteuren. Wij hadden geleerd dat waardering en bestaan belangrijke controledoelstellingen waren, maar in de praktijk waren situaties vaak weerbarstiger dan de theoretische situatie. Zoals het niet aflopen van de debiteuren of het ontbreken van de benodigde documentatie van een klant.

'Eigenlijk heeft alles ons verbaasd toen we in de praktijk begonnen te werken.'

Een ander aspect dat meer aandacht verdient in de opleiding is de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Dat gaat enerzijds over de studiekeuze; heb je wel de juiste studie gekozen en weet je wat je later voor werkzaamheden gaat uitvoeren? En anderzijds over je houding : hoe moet je je later gedragen in een professionele omgeving?  We hopen met ons boek vooral wat betreft de studiekeuze een belangrijke bijdrage te leveren."

Hoe kijken jullie als 'jonge accountants' aan tegen de toekomst van het beroep?
"Het maatschappelijk verkeer verwacht een accountant die zijn werk foutloos uitvoert, maar de budgetten dwingen accountants hetzelfde werk in minder tijd te verrichten. Dat is belangrijk punt. Daarnaast bevindt het beroep zich in een fase met veel veranderingen, zoals de toenemende automatisering en de verschuiving naar een meer adviserende rol van de accountant.

Kenny van de Beek: 'Een aspect dat meer aandacht verdient in de opleiding is de persoonlijke ontwikkeling van de studenten.'

Sommigen voorspellen dat door de automatisering de samenstelmarkt vrijwel zal wegvallen. Hoe kijken jullie daar tegenaan, als beginnende accountants?
"Of de samenstelpraktijk wegvalt, is grotendeels afhankelijk van wat daar precies onder wordt geschaard. Het zal in elk geval vragen om een ander soort accountant, met een meer adviserende rol richting de klant.
De betrokkenheid van de accountant zal waarschijnlijk groter worden bij de voering van de administratie en bij het adviseren rond complexe vraagstukken. Dit vraagt om een verandering in de opleiding, met meer aandacht voor automatisering en advisering, maar ook voor communicatievaardigheden."

Houden jullie je bezig met de huidige operatie en aandacht voor cultuurverandering in de accountantssector?
"Je merkt dat de sector zich steeds bewuster is geworden van haar eigen positie en gedragingen en hier actief op aan het inspelen is. In interne trainingen is dat ook merkbaar; de cultuur is meer open en iedereen wordt gevraagd zijn of haar mening te geven alvorens er als team een beslissing wordt genomen.
Zo'n setting zorgt ervoor dat iedereen zijn steentje bij kan dragen en kritisch is op elkaars ideeën. Het proces achter deze cultuurverandering is ook goed merkbaar in de opleiding tot registeraccountant die wij volgen aan Business Universiteit Nyenrode. De 'robuustheid' van de accountant is daarin een hot topic, dat terugkomt in diverse facetten van de opleiding."

'Het maatschappelijk verkeer verwacht dat een accountant zijn werk foutloos uitvoert, maar de budgetten dwingen accountants hetzelfde werk in minder tijd te verrichten.'

Hoe zijn de reacties op jullie boek?
"Rond de boekpresentatie kregen we veel enthousiaste reacties uit diverse richtingen. We hebben nog geen inhoudelijke feedback gehad van docenten , omdat de meeste scholen pas vanaf januari het boek gaan gebruiken. Dus we verwachten de komende maanden pas echt waardevolle feedback te ontvangen. Die zal de basis vormen voor de tweede druk. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen gaan we ook alle scholen actief vragen naar hun ervaringen. Zo proberen we samen een boek te maken dat optimaal aansluit op de behoefte van het onderwijs en de studenten. Van studenten hebben we nog geen inhoudelijke feedback ontvangen, wel informeel van jonge collega-accountants, en dat was positief. Zij herkennen de bestaande behoefte ."

En wat was de reactie van jullie eigen kantoren?
"Wij hebben het boek op persoonlijke titel geschreven, maar onze werkgevers zijn beide erg enthousiast over het initiatief en hebben zeer positief gereageerd."

Noot
Rick Dekker volgt de Post Master Accountancy & Controlling aan Nyenrode Business Universiteit tot registeraccountant en is junior manager aan de controlepraktijk van Deloitte Utrecht.
Kenny van de Beek volgt de Master Accountancy & Controlling aan Nyenrode Business Universiteit tot registeraccountant en is gevorderd assistent aan de controlepraktijk van de Jong & Laan te Zwolle.

Björn Remmerswaal is redacteur van Accountant.nl.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Gerelateerd

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.