Arbeidsmarkt

Kantoren West-Brabant lokken havisten naar de accountancy

Zuidelijke accountantskantoren proberen honderden leerlingen van havo en vwo te strikken voor een dagje accountancy proeven. Een pilot van afgelopen voorjaar smaakt naar meer. Vooroordelen over het vak werden weggenomen, leerlingen hadden lol in het werk.

Henk Vlaming

In maart van dit jaar startten acht accountantskantoren het initiatief om zowel het imago van als de belangstelling voor de accountancy bij studenten van middelbare scholen te verbeteren. Ruim twintig leerlingen van scholengemeenschap KSE in Etten-Leur, allen met een economisch studieprofiel, gingen op bezoek bij Deloitte. Deze leerlingen van havo 4 bereidden zich voor op het kiezen van een vervolgopleiding in het aankomende schooljaar.

Behalve de rondleiding en de presentatie kregen de leerlingen twee opdrachten: een adviesopdracht en een controleopdracht. "De adviesopdracht ging om een waardering", vertelt Tom Dierckx, docent aan de opleiding accountancy van hogeschool Avans.

'Uitzoeken, puzzelen, volgens mij vonden ze het leuk.'

Hij is een van de organisatoren van initiatief. "Waar moet je qua waardering op letten als je een bedrijf verkoopt? De andere opdracht betrof de controle van de debiteuren. De leerlingen moesten door bonnetjes heen, kijken welke bankafschriften erbij hoorden. Uitzoeken, puzzelen, volgens mij vonden ze het leuk."

Samenwerking

De acht accountantskantoren hebben afgesproken om hun vestigingen in zuidwest Nederland open te stellen voor bedrijfsbezoeken van leerlingen van middelbare scholen. Het begon als een samenwerking van de regionale vestigingen van Mazars, Van Oers, Witlox VCS, BDO, Vermetten, Deloitte, HLB en PwC.

Doel is om leerlingen kennis te laten maken met de uitdagende kanten van de accountancy. Het gaat om havisten en vwo’ers met economie in het studieprofiel. Dierckx: "In dat studieprofiel kun je als scholier kiezen uit heel veel vervolgopleidingen."

Het idee van bedrijfsbezoeken voor scholieren ontstond toen de kantoren met Avans overlegden over het curriculum van de opleiding Accountancy aan de hogeschool. "Daar kwam het onderwerp van de personeelskrapte en de instroom in de opleiding aan de orde", zegt Dierckx. "Een hogere instroom van jongeren in de accountancy-opleidingen, daar kan het veld gezamenlijk iets aan kan doen. Daar willen kantoren graag aan meewerken. Er zijn ondertussen ook al anderen aangehaakt."

De nieuwe aanpak in het zuidwesten van het land stoelt op vijf uitgangspunten: de juiste informatie aanbieden aan leerlingen, de juiste snaar beroeren, leerlingen naar de accountancy brengen, interveniëren op het juiste moment en het structureel aanbieden van de bedrijfsbezoeken.

Juiste informatie bieden

Matthijs Govers, directeur accountancy en advies bij Deloitte in Breda, wijst op het belang van goed informeren. Hij was gastheer voor de scholieren die in maart zijn kantoor bezochten. "Het imago van de accountancy is best een kwestie. We moeten ons vak beter uitleggen, zodat leerlingen op de middelbare scholen op goede gronden voor een vervolgstudie kiezen. Ik heb het idee dat ze die keuze momenteel niet altijd weloverwogen maken. Ze kiezen bijvoorbeeld voor de opleiding accountancy omdat ze goed kunnen rekenen. Minder bekend is dat adviesvaardigheden steeds belangrijker worden om te helpen bij steeds complexere vragen, net als werken in teamverband en variatie."

'We moeten ons vak beter uitleggen, zodat leerlingen op de middelbare scholen op goede gronden voor een vervolgstudie kiezen.'

Volgens Govers is iedereen erbij gebaat als leerlingen de goede keuze gaan maken voor een vervolgstudie. "Het is goed voor onze beroepsgroep en ook voor de hele regio als we goede, enthousiaste accountants en adviseurs krijgen. Dat leerlingen weten wat het vak inhoudt, is een belangrijke voorwaarde hiervoor."

Dat scholieren nogal wat misverstanden koesteren over de accountancy, wordt bevestigd door Robin Kop van scholengemeenschap KSE in Etten-Leur. Zijn leerlingen gingen in maart op bezoek bij Deloitte. "Heel saai werk, dat is hoe leerlingen denken over accountancy. Accountants zitten de hele dag naar cijfers te kijken, ze letten op de kosten en rekenen uit hoeveel winst of verlies er is gemaakt. Dat zijn de vooroordelen."

De juiste snaar beroeren

De huidige voorlichting onder scholieren prikkelt jongeren onvoldoende, meent Govers. "Sommige onlinefilmpjes over de accountancy vind ik niet wervend. Vaak haak zelfs ik af. Wil je aansluiten bij de jeugd, zet dan geen films van drie minuten online. Beter kun je er zes online zetten van elk een halve minuut. Houd je als kantoor een presentatie, zet dan jonge professionals voor de groep. Oudere accountants spreken minder tot de verbeelding."

'Houd je als kantoor een presentatie, zet dan jonge professionals voor de groep.'

Wat ze tegenkwamen vonden ze helemaal niet saai, verzekert Robin Kop van de middelbare school in Etten-Leur. "Er was een energiek verhaal waaruit bleek dat accountancy meer is dan bureauwerk. Contacten leggen, onderzoek, bedrijfsbezoek, dat soort zaken spreekt tot de verbeelding. De opdrachten vonden ze leuk. Achteraf gezien had daar misschien nog iets meer tijd voor uitgetrokken kunnen worden."

Naar de accountancy brengen

Een belangrijk onderdeel van de campagne is om voorlichting op locatie te doen. Hoe dichter leerlingen bij de accountancy komen, hoe sterker het effect. "Dit is een goede manier voor beroepsoriëntatie", meent Tom Dierckx van Avans. "Het gebeurt wel vaker dat het werkveld naar de scholen gaat. Maar dat leerlingen nu naar de accountantskantoren gaan, is de eerste keer dat ik dat meemaak. Belangrijk is dat de leerlingen zelf willen. Al komen er maar acht leerlingen, dan is dat al prima. Stel je deze bezoeken als school verplicht, dan schieten ze hun doel voorbij."

Het bedrijfsbezoek aan Deloitte maakte indruk, weet Robin Kop van de scholengemeenschap KSE. "Ze werden met taxibusjes naar Deloitte gereden, dat was goed geregeld. De leerlingen studeren hier aan de KSE Business School. Leerlingen krijgen hier net iets minder les en brengen iets meer tijd door met bedrijfsbezoek. De gedachte hierachter is dat leerlingen hun vak ook leren door in de 'echte wereld' te gaan kijken. Op dinsdag evalueren we met de groep het bedrijfsbezoek. De leerlingen gaven aan dat ze een goed inzicht hadden gekregen in het vak, ze vonden het mooi."

Ondanks de drukte op accountantskantoren in het busy season werden de leerlingen allerminst als hinderlijk ervaren, zegt Govers. "Alle collega's die ik sprak vonden het fijn, het maakte zelfs enthousiasme los op kantoor. Mensen vinden het leuk om te vertellen over de mooie kanten van hun vak, over de waardering door klanten, dat je partijen kan verbinden. Voorbereiding, rondleiding en presentatie kostten nog geen halve dag."

De juiste mensen op het goede moment

Belangrijk is om de juiste leerlingen naar het kantoor te lokken. Het uitnodigen van vmbo’ers heeft geen zin omdat zij niet over de juiste vooropleiding beschikken. Te jonge leerlingen voorlichten rendeert evenmin, omdat die nog niet toe zijn aan een beroepskeuze. "Maar we moeten de leerlingen wel uitnodigen voordat ze de keuze maken voor een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs", zegt Matthijs Govers van Deloitte. "Als kantoor is dat niet te doen, je kunt nooit al die scholen aflopen. Daarom zijn we gaan samenwerken met andere kantoren en met hogeschool Avans."

'We willen deze bezoeken een structureel karakter geven.'

Goede timing is daarbij belangrijk, benadrukt Robin Kop van de scholengemeenschap KSE. "Nodig je leerlingen uit van havo 5 of vwo 6, doe dat dan in het najaar, bij het begin van het studiejaar. Dan moeten de leerlingen nog een vervolgopleiding kiezen. In het voorjaar hebben ze hun aandacht nodig voor hun examens. Richt je je op leerlingen van havo 4 of vwo 5, dan moet je ze juist aanspreken in de tweede helft van het studiejaar. Dan zijn ze al meer bezig met beroepsoriëntatie en een vervolgstudie."

Structureel aanbieden

De samenwerkende kantoren in de zuidwestelijke regio beseffen dat continuïteit een voorwaarde is voor een substantieel hogere instroom in de accountancyopleiding. Elk jaar zijn er immers nieuwe leerlingen die beslissen over hun beroepskeuze en hun vervolgopleiding. "We willen deze bezoeken een structureel karakter geven", zegt Tom Dierckx van Avans. Na de zomer worden 25 scholen uit de regio benaderd om scholieren van havo en vwo uit te nodigen voor een bedrijfsbezoek aan een accountantskantoor. "We verdelen de deelnemende scholen naar rato over de kantoren die meedoen."

Accountant worden

 

De NBA geeft via de campagne 'Accountant worden' voorlichting aan scholieren en studenten over het accountantsberoep. Op de website accountantworden.nl wordt meer verteld over het accountantsberoep, waar je als accountant kunt werken en hoe de opleiding in elkaar zit. Ook verzorgt de beroepsorganisatie met een aantal 'NBA-ambassadeurs' gastlessen op middelbare scholen en voor hbo- en wo-studenten. De site biedt verder een overzicht van open dagen op hogescholen en universiteiten.
Onderdeel van de campagne is ook het jaarlijkse magazine Accountant Worden, dat binnenkort weer verschijnt voor het studiejaar 2019-2020.

 

 

Daar is in ieder geval scholengemeenschap KSE blij mee. "Ik houd me aanbevolen", zegt Robin Kop. "Elk jaar hebben we hier een nieuwe businessclass waarvan ik de leerlingen graag in contact breng met accountantskantoren."

Het eerstkomende bedrijfsbezoek op de agenda is al in september. Leerlingen van havo 5 van scholengemeenschap De Nassau in Breda gaan de accountancy verkennen.

Henk Vlaming is journalist.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.