Paul van Batenburg

Paul van Batenburg

Drs. Paul C. van Batenburg, Deloitte en lid van de stuurgroep Statistical Auditing van het Limperg Institituut.

Statistical Auditing (12)

Uitbreiden van steekproeven om beter te kunnen schatten

COS 530 geeft aan dat een steekproef voldoende groot is geweest om een oordeel over de populatie te geven als de geprojecteerde fout niet te dicht bij de vooraf gekozen norm (1) ligt. Statistici - niet behept met professional judgment - vinden een dergelijke beslissingsregel te vaag en suggereren het gebruik van het begrip maximale fout (bij een door de accountant te kiezen betrouwbaarheid).

x 1 Paul van Batenburg