Accountant Q2 2017

MAGAZINE |

Divers bestuur: kwestie van volhouden en doorzetten

Diversiteit. In mijn tijd als voorzitter van diverse besturen van EY in Nederland was dat een belangrijk...

MAGAZINE |

FYI

Andersen Tax voorkomt versnippering merknaam - De kleine Tesla is er al! - The Good, The Bad and The...

MAGAZINE |

Raar is goed

Zonder wrijving geen glans. Wie zich alleen omringt met hetzelfde soort mensen vermijdt die wrijving...

MAGAZINE |

Glazen plafond?

Hoe ervaart de vrouwelijke accountant in business haar carrièreverloop? Is vrouw zijn een min of een...

MAGAZINE |

En nu de resultaten nog

Iedereen wil het en toch gebeurt het niet. Waarom hebben accountants het zo moeilijk met diversiteit?...

MAGAZINE |

Van internal audit naar internal career?

Wordt de internal auditafdeling steeds nadrukkelijker ingezet als opleidingsplaats voor talent? Voor...

MAGAZINE |

De PSU van Frederica en Miranda van Os

Tweelingzussen, 27 jaar, haalden in maart van dit jaar tegelijk hun diploma registeraccountant op bij...

MAGAZINE |

Vreemde eend

Inmiddels is ruim twintig procent van de accountants vrouw, maar in de accountancy was de vrouw lange...

MAGAZINE |

Streefcijfer

Waarom lukt het toch niet om het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen substantieel...

MAGAZINE |

Voorspellen is moeilijk

In 2008 presenteerde het toenmalige NIVRA een fictief jaarverslag over 2020, van een al even fictieve...

MAGAZINE |

Scheidslijnen en kantelpunten

‘Katholieken stinkfabrieken, openbaren stinksigaren’, dat waren kreten die regelmatig op het schoolplein...

MAGAZINE |

Meters maken

“Ik wil gewoon mijn werk goed doen!”, verzuchten accountants die ik interview met enige regelmaat. Er...

MAGAZINE |

Zoom: de vergadering

Meteen een beslissing - Celebrations - Voorbereiding - Klasje.

MAGAZINE |

'De arbeidsmarkt is geen piramide meer'

Andere tijden, andere mensen. Jongeren creëren baanzekerheid door interessant te blijven voor de arbeidsmarkt....

MAGAZINE |

Geknipt en geschoren: Petri Hofsté

Geboren in 1961. Aanvankelijk registeraccountant bij KPMG, later controller en deputy cfo bij ABN Amro...

MAGAZINE |

Achteruit inparkerende accountants

‘s Morgens vroeg kom ik de parkeergarage inrijden. Gelijk valt mijn oog op de parkeerplaatsen voor het...

MAGAZINE |

Bronnen

De OK-score - Super verslavend - Het klopt wel, maar het deugt niet - Dress to impress - Ik ben zo ongelofelijk...

MAGAZINE |

Verplichte kost

Welk boek ‘moet’ u lezen? De keuze van Martine Frijlink, voormalig bestuurder van KPMG: The Speed of...

MAGAZINE |

Digitaal

Welke apps, websites, twitteraars en andere digitale bronnen zijn voor accountants nuttig, handig of...

MAGAZINE |

Out of print: 'Een goede geldbelegging'

Een impact investment, heet het nu. Wie naast zijn gewone beleggingen ook wat geld stopt in projecten...

MAGAZINE |

Art of accounting

'Twee belastingontvangers'. Schilderij van Marinus van Reymerswaele, National Gallery, Londen (circa...

MAGAZINE |

NBA nieuws

Visietraject ‘Beroep met toekomst’ naar volgende fase - NBA reageert op ‘Besluit aanvullende maatregelen...

Accountant Q3 2017 Accountant Q1 2017