Accountant Q2 2017

Divers bestuur: kwestie van volhouden en doorzetten
Column Pieter Jongstra

FYI

Raar is goed
Zonder wrijving geen glans. Wie zich alleen omringt met hetzelfde soort mensen vermijdt die wrijving echter - en daarmee ook de glans. Wie ook ‘rare’ mensen in teams opneemt kiest de minder veilige - en moeilijke - weg, maar wordt beloond met een beter resultaat.

Glazen plafond?
Hoe ervaart de vrouwelijke accountant in business haar carrièreverloop? Is vrouw zijn een min of een plus? Zit de work-life balance in de weg? Is er een glazen plafond?

En nu de resultaten nog
Iedereen wil het en toch gebeurt het niet. Waarom hebben accountants het zo moeilijk met diversiteit? Aan de goede voornemens ligt het niet.

Van Internal audit naar internal career?
Wordt de internal auditafdeling steeds nadrukkelijker ingezet als opleidingsplaats voor talent? Voor een aantal van zulke afdelingen is dat inderdaad een speerpunt.

De PSU van
Frederica en Miranda van Os

Vreemde eend
Inmiddels is ruim twintig procent van de accountants vrouw, maar in de accountancy was de vrouw lange tijd een echte uitzondering. Een overzicht van ontwikkelingen en pionierende vrouwen.

Streefcijfer
Waarom lukt het toch niet om het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen substantieel omhoog te krijgen? En wat is de taak van de accountant als hij dat constateert?

Voorspellen is moeilijk
Column Marc Schweppe

Becijferd: M/V

Scheidslijnen en kantelpunten
‘Katholieken stinkfabrieken, openbaren stinksigaren’, dat waren kreten die regelmatig op het schoolplein van mijn lagere school te horen waren.

Meters maken
Column Margreeth Kloppenburg

Zoom: De vergadering

'De arbeidsmarkt is geen piramide meer'
Andere tijden, andere mensen. Jongeren creëren baanzekerheid door interessant te blijven voor de arbeidsmarkt. Dus is het eerste dat ze van een werkgever eisen: de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen. Bram Bosveld, mede-oprichter van YoungCapital: “Zorg dat je mensen blij zijn.”

Geknipt en geschoren
Petri Hofsté

Achteruit inparkerende accountants
Column Gideon Folkers

Bronnen
Boeken, Verplichte kost, Digitaal, Out of print

Art of Accounting
'Twee belastingontvangers'

NBA nieuws

Accountant Q3 2017 Accountant Q1 2017