Magazine

11 vragen over SBR

Vanaf 1 januari 2013 moeten ondernemers hun aangifte voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting aanleveren via Standard Business Reporting. Dat heeft grote gevolgen voor de accountant. De belangrijkste vragen en antwoorden over SBR op een rijtje.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2012

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

1 Wat is SBR?

Standard Business Reporting moet de informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid verregaand standaardiseren en digitaliseren. Hierdoor dalen de kosten voor rapportages en verbetert de kwaliteit van de informatie. XBRL is één van de hiervoor gebruikte standaarden. Op dit moment kan informatie via SBR worden aangeleverd aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hetzelfde geldt voor kredietrapportages aan banken, maar daarover later meer.

2 Wat is XBRL?

eXtensible Business Reporting Language (XBRL) is een wereldwijd gebruikte 'computertaal' waardoor (financiële) gegevens gestandaardiseerd en geautomatiseerd kunnen worden aangeleverd. Je kunt het vergelijken met HTML. XBRL is in 1998 in de VS ontwikkeld door een accountant die vond dat informatie van papier overtypen in een computerbestand en het vervolgens opslaan en verzenden, vragen was om het maken van fouten.

3 Wanneer moeten ondernemers SBR gebruiken om gegevens aan te leveren?

Vanaf 1 januari 2013 dus voor de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting. Let op: dit geldt dus al voor de aangifte over 2012! Verzoeken tot uitstel kunnen in SBR maar ook nog via BAPI (het huidige aanleverkanaal) worden gedaan. Vanaf 1 januari 2014 volgt de aangifte omzetbelasting en de opgaaf intracommunautaire prestaties. Over de aangifte voor de loonbelasting is nog niets bekend.

De Kamer van Koophandel eist vanaf 2014 de elektronische aanlevering van de jaarrekening van kleine rechtspersonen in SBR. In 2015 volgen de middelgrote en grote rechtspersonen. De KvK is bezig het papieren kanaal voor het deponeren af te schaffen, zodat alleen elektronische aanlevering overblijft.

Het CBS verlangt vanaf 2015 de productiestatistiek, de kortetermijnstatistiek en de investeringsstatistiek in SBR.

4 Wat moet de accountant doen om deze gegevens in SBR aan te kunnen leveren?

De accountant moet dat doen via Digipoort, het 'elektronische postkantoor' van de overheid. In de praktijk gaat dat zo: de accountant stuurt de aangifte IB of VpB via Digipoort naar de Belastingdienst. Hij krijgt eerst van Digipoort een ontvangstbericht. Daarna krijgt hij van de Belastingdienst ook een bevestiging, omdat de fiscus specifiek controleert of alle gegevens correct zijn aangeleverd. Pas als van de Belastingdienst een ontvangstbericht is gekregen, is voldaan aan de wettelijke aangifteplicht.

5 Kan ik mij zomaar aanmelden bij Digipoort?

Nee, omdat het bij de uitwisseling van gegevens om vertrouwelijke informatie gaat, moet u als accountant elektronisch kunnen aantonen dat u inderdaad degene bent die u zegt te zijn. Daarvoor heeft u een elektronisch beveiligingscertificaat nodig, het PKIoverheid services certificaat.

6 Hoe kom ik aan zo'n certificaat?

Dat is te koop bij een van de vier Certification Service Providers: KPN, ESG, Digidentity en QuoVadis. De certificaten zijn bij alle vier aanbieders hetzelfde, wel verschillen de aanschafprijs en de gebruiksvoorwaarden. U heeft dus wat te kiezen.

7 Als ik eenmaal een certificaat heb, kan ik dan aan de slag met SBR?

Nee, want u heeft ook nog speciale SBR-software nodig. Welke software voor u het meest geschikt is, kunt u nagaan op www.sbrsoftwarecheck.nl, een initiatief van de koepelorganisaties, waaronder de NBA. De software kan met diverse taxonomieën omgaan, nodig voor verschillende rapportages. Als u al werkt met een fiscaal softwarepakket zorgt uw leverancier ervoor dat dit op tijd geschikt is voor aanlevering met SBR.

8 Wat is een taxonomie?

Dat is een 'elektronisch woordenboek' met alle gegevens die in SBR-rapportages worden gebruikt. Want computers die informatie uitwisselen, moeten elkaar natuurlijk wel kunnen begrijpen. Omdat de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het CBS vaak dezelfde informatie gebruiken, is een Nederlandse taxonomie ontwikkeld. De banken gebruiken voor extra gegevens die zij nodig hebben een eigen taxonomie.

9 Wordt de aanlevering met SBR bij de banken ook verplicht?

Nee, want banken zijn geen overheidsinstellingen, dus kunnen ze niet verplichten om kredietrapportages in SBR aan te leveren. Uiteraard kunnen ze door prijsmaatregelen klanten wel stimuleren over te stappen op de nieuwe standaard. ING, ABN Amro en Rabobank werken samen in het Financiële Rapportages Coöperatief. Zij bieden al enige tijd de mogelijkheid om rapportages via SBR in te dienen.

10 Gaat aanlevering via SBR bij de banken precies hetzelfde als bij de overheid?

In principe wel. Ook hier heeft u het PKIoverheid services certificaat nodig. Wel hebben de banken hun eigen 'elektronische postkantoor': de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV). Uw software zorgt ervoor dat u automatisch bij Digipoort (voor de overheid) of de BIV terechtkomt. Bij kredietrapportages via SBR moet u dezelfde werkzaamheden verrichten als bij de papieren producten. De NBA ontwikkelt hiervoor instructies. Totdat die klaar zijn, geldt een overgangsregeling waarbij het beroepscertificaat nog niet nodig is. De NBA verwacht begin volgend jaar aan te kunnen geven wanneer dit wel vereist is.

11 Gaan de banken het financiële voordeel dat ze hebben door de verregaande standaardisering en automatisering via SBR teruggeven aan de klant via lagere tarieven?

Dit is steevast de eerste vraag die de banken moeten beantwoorden op voorlichtingsbijeenkomsten over SBR. De banken houden tot nu de boot af. Paul Staal, voorzitter van de Bancaire Werkgroep Taxonomie: “Door digitalisering zijn de betalingskosten in Nederland in verhouding tot andere Europese landen erg laag. Daarnaast zijn de kapitaaleisen voor banken sterk opgeschroefd, waardoor de kredietkosten sterk zijn gestegen. Als SBR volledig is ingevoerd, kunnen deze effecten deels worden gedempt.”

Adrie Boxmeer is journalist.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.