de Accountant nr. 5 2007

MAGAZINE |

Nuchtere oordeelsvorming

Diverse mensen feliciteerden me na afloop van de Algemene Ledenvergadering enkele weken geleden. Na een...

MAGAZINE |

Nieuws

Eindelijk tuchtklacht OM tegen Deloitte - 007 ontmoet accountant - Concurreren met WITh - ‘Doe meer tegen...

MAGAZINE |

'Regelgeving leidt tot uitholling accountantsfunctie'

Accountants worden geplaagd door regelverdriet. Ze worden met checklists om de oren geslagen. Sinds het...

MAGAZINE |

'Auditor, leer van fouten!'

Statisticus Ed Broeze deed tien jaar empirisch onderzoek naar het verband tussen risico-inschattingen...

MAGAZINE |

Van gevangenis naar speeltuin

Hoe maak je het accountantsberoep weer aantrekkelijk voor een nieuwe generatie accountants? Albert Fieret...

MAGAZINE |

'Nationale accountantsorganisaties krijgen andere rol'

Fermin del Valle, de nieuwe president van de International Federation of Accountants over de noodzaak...

MAGAZINE |

Nieuwe gedragscode na tumultueuze Ledenvergadering

Amendementen, moties, een schorsing, een adviserende notaris en felle betogen kenmerkten de Algemene...

MAGAZINE |

Zoek de zwarte zwaan

Het toetsen van de interne beheersing kan efficiënter en effectiever door daarbij de wetenschappelijke...

MAGAZINE |

Praktische handvatten voor interne beheersing

De nieuwe COSO-leidraad voor kleinere ondernemingen is handig voor alle ondernemingen, klein of groot,...

MAGAZINE |

Minder mantels der liefde

De pilot ‘Risicomanagement en managementstatement’ bij Binnenlandse Zaken moet bijdragen aan het meer...

MAGAZINE |

Gevangen op Wall Street?

De met de Sarbanes-Oxley Act verbonden regeldruk blijkt de concurrentiepositie van Amerikaanse aandelenbeurzen...

MAGAZINE |

Afwachten rond XBRL

Hoe staan accountants tegenover XBRL? En hoe ver zijn ze met de voorbereiding? Velen aarzelen, leert...

MAGAZINE |

De X van het jaar

Lijstjes zijn populair rond jaarwisselingen, maar voor 'de Accountant’ is het een primeur: de opmerkelijkste...

MAGAZINE |

Waarom COSO?

De nieuwe COSO-leidraad voor kleinere ondernemingen is zeer goed bruikbaar, schrijft Jos de Groot in...

MAGAZINE |

Maatschappelijk verantwoorde accountant bestaat toch?

Deloitte publiceerde onlangs als eerste groot accountantskantoor een maatschappelijk jaarverslag. Leon...

MAGAZINE |

Klanten noch professionals gediend met one stop shopping

Accountantskantoren doen er goed aan afscheid te nemen van hun overige dienstverlening. Niet zozeer vanwege...

MAGAZINE |

Boeken - januari 2007

Boeven aan de top - Accounting en control - Control in mkb.

MAGAZINE |

'Internationale convergentie veel sterker dan verwacht'

Gert Karreman stelt vast dat de opleiding van accountants “internationaal stevig op de agenda is gekomen”....

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2007-1, JT 2007-4.

MAGAZINE |

Glazen plafond

Na het afronden van mijn studie ben ik meteen begonnen met een vervolgstudie, een cursus EHBO. Blijkbaar...

de Accountant nr. 6 2007 de Accountant nr. 4 2006