Nieuws

AFM: Veel tekortkomingen controles middelgrote kantoren

De controles van organisaties van openbaar belang (oob's) door middelgrote accountantskantoren bevatten op belangrijke onderdelen ernstige tekortkomingen, waardoor de kwaliteit van de accountantscontrole als geheel tekortschiet. Dat blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het onderzoek betreft negen accountantsorganisaties die naast de big four een vergunning hebben voor controles van oob's (beursfondsen, banken en verzekeraars). Dit is sinds de vergunningverlening het eerste AFM-onderzoek naar de controlekwaliteit bij deze organisaties.

De AFM constateert dat bij alle onderzochte accountantskantoren de controles op belangrijke onderdelen ernstige tekortkomingen bevatten, waardoor de kwaliteit van de accountantscontrole als geheel tekortschiet.

De AFM heeft zich in het bijzonder gericht op de financiële sector en de sectoren vastgoed en bouw. De tekortkomingen doen zich voor in alle onderzochte sectoren en zijn vergelijkbaar met de tekortkomingen die de AFM eerder aantrof bij de big four, waarover in 2009 en 2010 publiek is gerapporteerd.

Voor het onderzoek bekeek de AFM in totaal 47 dossiers, van zowel de controle van de jaarrekeningen van OOB's als van niet-OOB's. In 35 controles zijn ernstige tekortkomingen geconstateerd (74 procent). Bij de onderzochte OOB-controles heeft de AFM in 58 procent ernstige bevindingen. Bij vier van de negen organisaties was dat bij alle onderzochte accountantscontroles het geval.

Aangezien de externe accountants in circa 74 procent van de beoordeelde accountantscontroles geen voldoende en geschikte controle-informatie hebben verkregen, is het volgens de AFM "onzeker of de jaarrekeningen van de betrokken controlecliënten geen materiële fouten bevatten".

"Het is aan de accountants zelf om te beoordelen of de reeds afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekening moeten worden aangepast", aldus de AFM.

De AFM heeft de kantoren gevraagd een gedegen analyse te maken van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de tekortkomingen. De accountantsorganisaties is gevraagd daarbij extra aandacht te besteden aan kwaliteitsverhogende factoren, zoals de toon aan de top, waaronder de bedrijfscultuur, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking en de kwaliteit van de externe accountant.

De toezichthouder heeft met de beleidsbepalers van de negen accountantsorganisaties normoverdragende gesprekken gevoerd en zal in 2013 de uitwerking van de verbeterplannen die de kantoren hebben opgesteld nauwlettend volgen. In 2014-2015 zal de AFM bij deze kantoren opnieuw een onderzoek verrichten naar de kwaliteit van de accountantscontrole. Wanneer de AFM opnieuw ernstige bevindingen heeft, "zijn formele handhavingsmaatregelen niet uit te sluiten".

De in het onderzoek betrokken kantoren hebben in de afgelopen jaren al maatregelen genomen om de kwaliteit te verbeteren, maar deze blijken nog niet toereikend te zijn geweest, aldus de AFM.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.