Nieuws

Novak versterkt belangenbehartiging mkb-accountant

Novak zet steviger in op belangenbehartiging van mkb-accountants(kantoren). Daar hoort lobby op regeldruk bij, meer aandacht voor opleidingen en ontwikkeling van het vak, ondersteuning bij new (digital) business en imagoversterking.

Dat maakt de service- en belangenorganisatie voor mkb-accountantskantoren vandaag bekend. Novak wordt in het kader van de beleidsaanpassing omgevormd tot vereniging "om de leden zo meer inspraak te geven in beleid en ontwikkelingen". 

De koersbijstelling van Novak komt niet uit de lucht vallen. Guus Ham, directeur van Novak: "De belangenbehartiging van mkb-accountants is sinds de fusie van NOvAA en NIVRA in de verdrukking geraakt, terwijl er voldoende noodzaak bestaat om juist voor deze groep op te komen. Denk bijvoorbeeld aan de berichtgeving van de AFM over de kwaliteit van controles. Wij bemerkten bij onze 900 leden een groeiende onvrede hierover. Voor Novak reden om in actie te komen." 

Novak profileert zich al meer dan een jaar als belangenbehartiger en maakte al in oktober bekend te streven naar versterking van die rol. Uit regionale ledenbijeenkomsten kwam volgens de organisatie naar voren dat mkb-accountants een partij missen die in de politiek en in de markt de meerwaarde van de mkb-accountant voor het voetlicht brengt. 

Adviesbureau Berenschot werd ingeschakeld om Novak te begeleiden bij de transitie naar belangenorganisatie. 

Tim van der Rijken, managing consultant bij Berenschot: "De vraag van Novak kwam op het juiste moment. De accountancybranche staat onder druk en dan ontstaat de behoefte om te verenigen. Want de veranderopgave is voor kleine kantoren afzonderlijk te groot om aan te pakken. Collectief kun je meer bereiken. En het geeft comfort om te weten dat je er niet alleen voor staat." 

Om mkb-accountants een stem te geven in de belangenbehartiging wordt Novak naar eigen zeggen ‘een beroepsvereniging'. Nu is het nog een stichting. De komende weken worden de speerpunten van belangenbehartiging inhoudelijk verder uitgewerkt. 

Ook worden het contributiemodel en de conceptstatuten opgesteld. In het eerste kwartaal van 2014 vindt de oprichtingsvergadering plaats, waar leden zich over deze zaken kunnen uitspreken. 

Er zijn de laatste maanden meer partijen die zich nadrukkelijk profileren als mkb-belangenbehartiger. In oktober 2013 werd ook de oprichting bekend van de Stichting Accountantsbelang, die de belangen van mkb-kantoren wil gaan behartigen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.