Nieuws

NBA: accountants kunnen jaarrekening ziekenhuizen niet goedkeuren

Accountants kunnen de jaarrekeningen over 2013 van ziekenhuizen en universitaire medische centra niet van een goedkeurende verklaring voorzien. Dat stelt de NBA in een Alert aan haar leden.

De NBA baseert deze aanwijzing op haar analyse van de problemen in de zorg. Zij roept alle direct betrokkenen, waaronder de minister van VWS, instellingen, zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit en de banken op om gezamenlijk een verbeterplan op te stellen. Dat moet herhaling van deze situatie in de toekomst voorkomen en de gevolgen van de systeemproblemen in 2013 ondervangen.

Een niet-goedkeurende verklaring kan gevolgen hebben voor de relatie van ziekenhuizen met banken. Accountants moeten daarom ook extra aandacht geven aan de risico's die de afgegeven verklaring meebrengt voor de financiering en continuïteit van door hen gecontroleerde zorginstellingen.

Het is aan de individuele accountant om de aard van de verklaring te bepalen en vast te stellen of een verklaring met beperking of een oordeelonthouding van toepassing is.

Een verklaring met beperking wordt afgegeven als de accountant de juistheid en volledigheid van een deel van de cijfers in de jaarrekening niet kan vaststellen. Een oordeelonthouding wordt afgegeven als de hele financiële positie daardoor diepgaand onzeker is.

De NBA verwacht dat de onzekerheden in het systeem nu zodanig zijn dat accountants van ziekenhuizen en UMC's moeten concluderen dat een verklaring met beperking of zelfs een oordeelonthouding passend is. Over de betekenis en strekking van een dergelijke verklaring heeft de NBA de betrokken koepelorganisaties, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit geïnformeerd. Ook is contact met de Nederlandse Vereniging van Banken opgenomen om banken nader te informeren.

De NBA heeft in de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de aanpak van gesignaleerde onzekerheden rond de verantwoording van ziekenhuizen. Accountants geven al sinds vele jaren een verklaring met beperking af bij de afzonderlijke omzetverantwoording, ten behoeve van zorgverzekeraars resp. de zorgautoriteit NZa. Sinds de uitbreiding van de prestatiebekostiging in 2012 werken de onzekerheden in de facturatie ook door in de omzet in de reguliere jaarrekening van ziekenhuizen.

In een brandbrief aan de minister heeft de NBA in december 2012 gewezen op de dreigende onzekerheden bij de jaarrekeningen over 2012. Met name dankzij het 'schaduwbudget' en andere compenserende factoren kregen de meeste ziekenhuizen toen nog wel een goedkeurende verklaring, met toelichtende paragraaf. Over 2013 kan daar niet meer op worden teruggevallen en zijn de omstandigheden anders en nog complexer geworden.

» Download NBA Alert 31 'Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van instellingen voor medisch specialistische zorg'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.