Nieuws

Novak: toekomst accountantsberoep in 10 punten

Belangenorganisatie voor mkb-accountants Novak geeft in een consultatiedocument een visie op de toekomst van het accountantsberoep.

De Novak-publicatie, die tot 12 september 2014 voorligt ter consultatie aan de leden, is bedoeld als bijdrage aan de huidige toekomstdiscussie over het accountantsberoep.

Novak stelt vast dat we "op dit moment te ver zijn afgeraakt van de kern van het accountantsberoep. Het maatschappelijk verkeer herkent de rol van de accountant niet meer." Met het tien punten tellende voorstel wil de organisatie een stap zetten om weer tot die kern te komen.

Novak maakt zich sterk voor een opleiding (inclusief permanente educatie) die aansluit bij de hedendaagse (mkb-)praktijk. Verder moeten "perverse prikkels in alle gremia zoveel mogelijk worden uitgebannen" en moeten de organisaties die acteren in het accountantsveld moeten "weer gaan doen waarvoor ze zijn opgericht".

Een sterke beroepsorganisatie kan het voortouw nemen en bij de uitvoering van haar leidende rol andere partijen betrekken, aldus de Novak.

De 10 punten in een notendop:

  1. Scheiding wettelijke én vrijwillige controles ten opzichte van overige assurance-werkzaamheden.
  2. Zuivere scheiding der machten bij toezicht en toetsing.
  3. Stel eisen aan de AFM-vergunning en beloon op transparante wijze de geleverde kwaliteit .
  4. Hervorm het accountancyonderwijs en voorzie daarmee in de behoefte om de kloof tussen onderwijs en praktijk te dichten.
  5. Toets opnieuw de definitie van organisaties van openbaar belang, rek de wettelijke controlegrenzen op. Stimuleer de inzet van mkb-assurance maatwerkproducten.
  6. Heldere en draadkrachtige communicatie door de NBA in de richting van het publiek. Herstel van het draagvlak bij de leden en afscheid nemen van de dominante rol van de big four-kantoren.
  7. Wettelijke controles vragen een uitgebreidere rapportage in plaats van de huidige controleverklaring.
  8. Hervorm het huidige systeem van permanente educatie. Kies voor minder verplichte punten maar meer verplichte onderwerpen met toetsing. Geef in combinatie met toetsing meer richting aan de ontwikkeling van de individuele accountant.
  9. Maak een tijdelijke ontheffing van de geheimhouding onder voorwaarden mogelijk.
  10. Zorg binnen de NBA voor een goede mix tussen wetenschap en praktijk. Zoek de samenwerking met de hogescholen op en accepteer dat de wetenschappelijke benadering van het mkb (NEMACC) niet werkt.

» Download het complete Consultatiedocument

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.