Nieuws

Eerste online boekhoudpakketten ontvangen Keurmerk Zeker-OnLine

Op vrijdag 26 september zijn bij de NBA in Amsterdam de eerste Keurmerken Zeker-OnLine uitgereikt aan Asperion, Reeleezee en Twinfield.

De keurmerken werden namens de stichting Zeker-OnLine uitgereikt door Jolanda Denis, lid van het managementteam van de Belastingdienst. Zij complimenteerde de leveranciers met hun bereidheid om externen kritisch naar hun dienstverlening te laten kijken en tot gezamenlijke overeenstemming te komen over de kwaliteitseisen aan betrouwbare en veilige online administratieve dienstverlening.

Het Keurmerk Zeker-OnLine is een belangrijke verbetering in de kwaliteit van de administratieve keten. Ondernemers zijn met deze diensten steeds beter in staat om aan hun administratieve verplichtingen te voldoen doordat veel zaken al direct 'automatisch goed' in de boekhouding worden verwerkt.

De zekerheid dat de diensten aan de strengste normen en eisen voldoen maakt dat de Belastingdienst in haar toezicht hier rekening mee gaat houden. Accountants kunnen minder tijd besteden aan de administratie en deze tijd besteden aan adviseren en bijstaan van de ondernemer. De controlerende accountants maken altijd eigen afwegingen in hoeverre ze steunen op derden, maar het keurmerk biedt zekerheden ten aanzien van de technische en juridische infrastructuur.

De keurmerkeisen bestrijken een breed terrein zoals veiligheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, uitwisselbaarheid van gegevens en juridische aspecten als privacy en continuïteit.

Stichting Zeker-OnLine

In 2013 is de stichting Zeker-OnLine opgericht. Het onafhankelijke bestuur verleent de keurmerken nadat op basis van een externe onafhankelijk audit is vastgesteld dat het online boekhoudpakket voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het normenkader van Zeker-OnLine. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Deelnemers.

Normenkader

Voor het normenkader is bij het opstellen van de eisen gebruik gemaakt van bestaande raamwerken, zoals de veiligheidsrichtlijnen van het NCSC (Nationaal Cyber Security Center) en Cobit. Voor het eerst zijn deze verschillende raamwerken geïntegreerd en zijn er naast technische eisen vooral ook juridische eisen toegevoegd.

Het normenkader is zo opgesteld dat het Keurmerk kan uitbreiden naar andere functionaliteiten en naar gerelateerde domeinen. Tom Vreeburg van de NOREA onderstreepte tijdens de bijeenkomst het belang van een up-to-date normenkader.

Voor het actueel houden van het normenkader is een normcommissie verantwoordelijk. De normcommissie bestaat uit technische afgevaardigden van de deelnemers. De Raad van Toezicht stelt uiteindelijk een actuele versie van het normenkader vast. Meer informatie over de reglementen is beschikbaar op de site van Zeker-OnLine.

Samenwerking

Het Keurmerk en de Stichting is het resultaat van een nauwe samenwerking van softwareleveranciers van online boekhoudpakketten, Belastingdienst accountants, IT-auditors en ECP|Platform voor de Informatiesamenleving.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.