Nieuws

Dijsselbloem geen voorstander generieke maatregelen niet-oob-instellingen

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) voelt weinig voor generieke maatregelen voor instellingen die niet als organisatie van openbaar belang (oob) worden aangemerkt.

Dit zegt de minister in antwoord op moties die ingediend zijn naar aanleiding van het kabinetsplan om de oob-status ook toe te kennen aan netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties.

Tweede Kamerlid Roland van Vliet (fractie Van Vliet) pleit er in zijn motie voor om corporaties die niet de oob-status krijgen, maar wel een managementletter van hun accountant krijgen, te verplichten die naar de toezichthouder te sturen. Daar voelt Dijsselbloem weinig voor, zo laat hij weten in een brief aan de Kamer.

“Zoals de minister voor Wonen en Rijksdienst u eerder heeft gemeld, beslist de accountant of in aanvulling op het verplichte accountantsverslag, dat betrekking heeft op de hoofdlijnen van de bevindingen uit het accountantsonderzoek, een managementletter wordt opgesteld ten behoeve van het bestuur. Indien een dergelijke managementletter is opgesteld, kan de Autoriteit Woningcorporaties zelfstandig bepalen of het ten behoeve van het externe toezicht van belang is om deze op te vragen. Zoals ik tijdens het debat al heb aangegeven, voel ik er niet voor om aanvullend op de toekenning van de oob-status, generieke maatregelen te nemen voor instellingen die niet als oob worden aangemerkt. Dit zou er toe leiden dat er een tussenvariant ontstaat, gelet op de reeds bestaande regimes voor wettelijke controle en de wettelijke controle bij oob’s. Om deze redenen wil ik de motie ontraden. De minister voor Wonen en Rijksdienst zal u op korte termijn inzicht geven in het aantal toegelaten instellingen dat een managementletter ontvangt.”

Het oordeel over de gewijzigde motie van Aukje de Vries (VVD), Wouter Koolmees (D66) en Erik Ronnes (CDA) om kleinere woningcorporaties niet aan te merken als oob en daarbij de grens van 1500 verhuureenheden aan te houden laat de minister aan de Kamer.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.