Nieuws

Schadevergoeding na onterechte verklaringen

De accountant van de AquaServa Group heeft onrechtmatig gehandeld door beoordelingsverklaringen met oordeelonthouding en een inbrengverklaring af te geven. De accountant moet twee ton betalen plus een schadebedrag dat nog moet worden vastgesteld. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam gezegd.

De failliete AquaServa Group beheerde drinkwaterinstallaties en gaf technisch advies op dit gebied. De groep had drie dochterbedrijven ProCas, AquaServa en Safe Water Solutions. De aandelen van de groep kwamen uiteindelijk in handen van Posu. Posu voelt zich genept door de voormalige aandeelhouders van de dochtervennootschappen en de accountant, omdat de aandelen die Posu kocht te hoog zouden zijn gewaardeerd. Ook de curatoren van de AquaServa Group voelen zich benadeeld.

Vorig jaar zei de Accountantskamer dat de accountant ten onrechte beoordelingsverklaringen en een inbrengverklaring heeft afgegeven en zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. De tuchtzaak loopt nog in hoger beroep. Op basis van een onafhankelijk feitenonderzoek door Foederer DFK zegt de Rechtbank Amsterdam dat de accountant onrechtmatig heeft gehandeld respectievelijk te kort is geschoten in de uitvoering van zijn opdracht.

Beoordelingsverklaring

De kwestie spitst zich toe op de verwerking van een grote opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2008. De helft van die omzet is in 2009 geboekt in de halfjaarcijfers van 2009 van ProCas. Die halfjaarcijfers waren het uitgangspunt voor de waardebepaling van de aandelen in de dochtervennootschappen en dus voor het bedrag dat de Group c.q. Posu moest betalen voor de aandelen. Volgens Foederer moest in de halfjaarcijfers van ProCas 754.721 euro worden gecorrigeerd op de kasstroom. De post onderhanden werk was ultimo 2008 niet volgens de jaarverslaggevingsregels verwerkt.

Mocht de accountant ondanks de foutieve verwerking bij de halfjaarcijfers beoordelingsverklaringen met een oordeelonthouding afgeven en een inbrengverklaring? De Rechtbank Amsterdam vindt van niet en houdt de accountant en het kantoor medeverantwoordelijk voor deze foutieve verwerking.

De accountant heeft volgens de rechtbank bij het samenstellen van de halfjaarcijfers van ProCas en AquaServa niet de vereiste professionele deskundigheid en zorgvuldigheid betracht. De accountant heeft er bewust voor gekozen om de “oppoetsende zaken” bij ProCas en AquaServa niet te melden in de beoordelingsverklaringen. Volgens de rechtbank had een redelijk handelend en redelijk bekwame accountant onder deze omstandigheden een afkeurende verklaring moeten verstrekken. Door daarentegen een verklaring met oordeelonthouding af te geven heeft de accountant onrechtmatig gehandeld tegenover de AquaServa Group en Posu.

Tegenover beide dochtervennootschappen is de accountant zijn contractuele verplichtingen onvoldoende nagekomen.

Inbrengverklaring

Bij de inbreng ging het om een bedrag van 1,89 miljoen euro, terwijl de dochtervennootschappen waren gewaardeerd op een veelvoud daarvan. De accountant heeft de inbrengverklaring gebaseerd op de halfjaarcijfers. Maar daarover had hij in zijn beoordelingsverklaring zelf gezegd dat die geen enkele zekerheid verschafte, zodat hij geen goedkeurende beoordelingsverklaring kon geven. Deze cijfers konden dus niet dienen als basis voor een inbrengverklaring. Bovendien waren deze cijfers gebaseerd op te oude cijfers, waarin een substantieel gedeelte van de omzet van het COA-project niet was verwerkt.

De accountant heeft onrechtmatig gehandeld tegenover de AquaServa Group en Posu en is bovendien zijn contractuele verplichtingen niet goed nagekomen.

Geheimhoudingsplicht

De accountant en het accountantskantoor hebben dossierstukken en correspondentie over de AquaServa Group en ProCas aan de voormalig aandeelhouders en anderen gegeven, zonder dat AquaServa Group en ProCas daarmee akkoord waren. Posu heeft daarvan schade geleden in de procedure.

De accountant mag weliswaar spreken met personen om informatie boven tafel te krijgen voor de uitoefening van zijn wettelijke taak. Maar het is niet toegestaan om vertrouwelijke informatie te delen met personen, die net als de accountant zelf, aansprakelijk zijn gesteld door dezelfde oud-cliënt. Ook hierdoor heeft de accountant onrechtmatig gehandeld.

Afspraken geschonden

De accountant was minder toeschietelijk met informatie waarom Posu vroeg. Er was in een vaststellingsovereenkomst afgesproken dat de accountant Posu binnen tien dagen kopieën van de dossiers zou verstrekken, maar dat heeft de accountant niet gedaan. Ook niet na twee kort gedingen hierover. De Accountantskamer vond dit gedrag schadelijk voor de reputatie van de beroepsgroep en onprofessioneel.

Volgens de Rechtbank Amsterdam heeft de accountant “consequent geweigerd” om zijn informatieverplichtingen na te komen en “de overdracht van het dossier op alle mogelijke manieren gefrustreerd”.

Minstens twee ton

Het accountantskantoor moet de AquaServa Group 200.407,73 euro betalen plus een deel van de proceskosten. Hoeveel het kantoor de curatoren moet betalen voor de schade van de beoordelings- en inbrengverklaringen moet nog worden vastgesteld.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.