Nieuws

Definitief herstelkader rentederivaten vastgesteld

De derivatencommissie heeft vandaag bekendgemaakt dat het herstelkader rentederivaten definitief is vastgesteld. Er zullen ongeveer 24.000 contracten worden herbeoordeeld.

Dat meldt de AFM. De 6 betrokken banken - ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot - hebben ingestemd met dit definitieve kader. Zij starten begin 2017 met de uitvoering van dit kader.

De banken zijn verantwoordelijk voor een goede en voorspoedige uitvoering van het herstelkader. Zij gaan alle dossiers die binnen de scope van het herstelkader vallen, toetsen aan het herstelkader. Het gaat hierbij vooral om klanten uit het mkb. Ook als klanten reeds compensatie hebben aangeboden gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst. In totaal worden circa 24.000 contracten van ongeveer 19.000 klanten opnieuw door de banken beoordeeld.

De banken zullen hun klanten in december en januari informeren over het proces en de tijdslijnen. De verwachting is dat de eerste compensatievoorstellen van de banken aan de klant, begin 2017 zullen plaatsvinden.

Externe beoordelaars

Externe beoordelaars controleren of de banken het herstelkader goed uitvoeren. De controles worden uitgevoerd door teams van onder meer accountants. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft strenge eisen gesteld aan de door de banken aangestelde externe beoordelaars, om zo hun onafhankelijkheid en deskundigheid te waarborgen.

Rol AFM

De AFM is door de minister van Financiën gevraagd om toezicht te houden op de uitvoering van het herstelkader en zegt door middel van deelwaarnemingen toe te zien op de juiste toepassing van het herstelkader door de banken en de externe beoordelaars. "Als de AFM fouten constateert, zullen banken die corrigeren", aldus de AFM.

Zowel de banken als de externe beoordelaars rapporteren aan de AFM. De AFM rapporteert in maart en in september 2017 over de voortgang en de kwaliteit van het werk van de banken aan de minister van Financiën.

Doorlooptijd

De totale duur van het traject is nog niet bekend, zegt de AFM. "De snelheid waarmee banken het herstelkader gaan uitvoeren, kan per bank verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang van de portefeuille en de complexiteit van hun klantdossiers. De banken zullen op korte termijn over hun verwachte doorlooptijd communiceren."

De stichting Renteswapschadeclaim wijst erop dat ongeveer tweeduizend bezitters van renteswaps voor 30 juni zelf aan de bel moeten trekken vanwege een bepaling in het definitieve herstelkader: "Die bepaling houdt in dat bezitters van een renteswap die om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 voortijdig is afgewikkeld zelf in actie moeten komen. Indien dat niet gebeurt dan zal de bank de schadevergoeding gewoon in eigen zak houden."

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.