Nieuws

Afdeling Zuid-Holland mat in toekomstdiscussie

Het NBA-bestuur mag dan een grondige discussie over de toekomst van het beroep willen aanzwengelen, van de afdeling Zuid-Holland hoeft dat niet zo nodig. Op de afdelingsvergadering in Nootdorp bleef de stemming over het onderwerp uitgesproken mat.

Adrie Boxmeer 

Ruim 150 aanwezigen bogen zich over het visiedocument van het NBA-bestuur 'Een beroep met toekomst'. Maar wat vicevoorzitter Diane Clement en Robert Mul, hoofd beroepsontwikkeling & beleid van de NBA, ook probeerden: de discussie kwam in Zuid-Holland niet echt op gang, in tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten.

Mul presenteerde zeven stellingen die de aanwezigen moesten helpen. Bijvoorbeeld: Moet de NBA zich alleen nog op openbaar accountants richten? Wie was daarvoor? Slechts drie handen gingen omhoog in de zaal. Waarom?

Hand nummer 1: "De openbaar accountant is voor het publiek de meeste zichtbare vorm van wat een accountant doet. Maar ik vind dat hij maar weinig aandacht krijgt van de NBA."

Hand nummer 2: "Van mij mogen we terug naar de situatie van vroeger: de NBA zorgt alleen nog maar voor de inschrijving van accountants, alle andere diensten en activiteiten kunnen worden geschrapt."

Hand nummer 3: "Accountants in business stemmen binnen de NBA mee over zaken waar ze helemaal niet over gaan. Ze zijn inmiddels de grootste groep, maar ze betalen maar de helft van de contributie. Die scheefgroei kun je oplossen door je alleen nog maar op de openbaar accountants te richten."

Kwaliteitsverbetering

De tweede stelling: Moet de openbaar accountant zich richten op het publiek belang of op het belang van zijn klant? Ook hier was de zaal nagenoeg unaniem, op één na. Die ene afwijkende mening kwam erop neer dat "cijfers altijd tot op zeker hoogte subjectief zijn in het voordeel van je klant". Daar kwam een reactie op: "Je moet altijd volledig voor het publiek belang gaan. Uiteindelijk dien je dan ook het belang van je klant het beste."

Het NBA-bestuur zet met het visiedocument in op verbetering van de kwaliteit van accountants. Maar, zo luidde de vierde stelling, is dat niet vooral een zaak van de grote kantoren? Geen enkele aanwezige was het ermee eens. Maar wie kon zich hier wel in vinden? Verrassend: maar een beperkt aantal handen ging omhoog. Robert Mul: "Er zijn dus best nog wat onthoudingen."

Mul haalde de discussie aan tijdens de eerdere vergadering van de afdeling noord, waar hij ook bij aanwezig was. "Als de NBA zich alleen maar richt op de grote kantoren wat betreft de kwaliteitsverbetering, dan kun je op je vingers natellen dat er geen verbeteringen komen in de mkb-praktijk."

Geen grote veranderingen

De vijfde stelling: mijn kantoor/bedrijf gaat de komende vijf jaar aanzienlijk veranderen door innovatie. Hier werd het beeld bevestigd van de eerste ronde in het visietraject, afgelopen voorjaar. Volgens een overgrote meerderheid loopt het wel los met al die veranderingen. Hooguit veertig procent van de aanwezigen in Nootdorp hield rekening met een fors gewijzigde professionele toekomst.

Mul gaf ze geen ongelijk. "Neem de discussie over XBRL. Tien jaar geleden kwam die al op gang. De Belastingdienst liep voorop, maar daarna duurde het heel lang voordat er volgende concrete stappen werden gezet. Zal het ook zo gaan met blockchain? We hebben twee stagiairs laten onderzoeken wat blockchain kan betekenen. Het blijkt dat dat dit onderwerp de komende jaren voor de mkb-praktijk nog heel ver weg is."

Als je ervan overtuigd bent dat er weinig zal veranderen voor je eigen kantoor, waarom ga je je dan nog specialiseren? De zesde stelling, die hierover ging, kon dan ook op weinig bijval rekenen. Net zomin als stelling nummer 7: In mijn kantoor/bedrijf heb ik last van de negatieve berichtgeving over accountants. Op één na bleek niemand het hiermee eens.

Beroepstitels

Mul gaf aan dat het NBA-bestuur de komende maanden met alle input van de diverse bijeenkomsten aan de slag gaat. "Voordat we vertrekken hoor ik graag wat we volgens jullie echt moeten gaan regelen." Dat leverde wel enkele reacties op: "Er moet een duidelijk onderscheid komen tussen de verschillende groepen accountants." Mul: "Het NBA-bestuur denkt erover om zich echt meer te richten op de verschillende groepen. Dus een meer federatief model, maar nadrukkelijk wel binnen één organisatie."

Ook werd door de aanwezigen opgemerkt dat het NBA-bestuur in het visiedocument niet spreekt over de verschillende beroepstitels. "Wat is in de praktijk nog het onderscheid tussen RA's en AA's? Er zijn RA's die alleen maar samenstellen en AA's die een controlepraktijk hebben. Daar snapt het publiek niets meer van. We kunnen in het vervolg veel beter over controlerend accountant of mkb-accountant spreken."

Het visiedocument 'Een beroep met toekomst' wordt ook besproken tijdens de vergadering van de afdeling Centrum op 13 december in Amersfoort. Een toelichting op de visie is verder geagendeerd voor de ALV op 19 december in Bussum.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.