Nieuws

PwC trok schaderapport terecht in

De Hoge Raad heeft een punt gezet achter het geschil over de intrekking van een schadeberekening door PwC. Die intrekking was niet onrechtmatig, want PwC kon niet langer instaan voor de juistheid van de conclusies.

Lex van Almelo

PwC Advisory berekende in 2010 hoe hoog de schade was die Ballast Nedam had geleden door prijsafspraken, die een voormalig directeur van Ballast Nedam had gemaakt met groothandelaar Hego Bouwstoffen bv. Volgens Ballast Nedam bedroeg de schade vijf ton per jaar en op basis van die bewering kende de rechter een schadevergoeding toe van 11,5 miljoen euro.

Op verzoek van de advocaten van Hego kwam PwC met een nauwkeuriger berekening van de schade. De accountants vonden het niet aannemelijk dat Ballast Nedam schade had geleden. Zij gingen er bij hun berekening vanuit dat Hego geen banden had met het cementkartel.

Ballast Nedam had grote bezwaren tegen de conclusies van het rapport. Zo negeerde PwC dat Hego zelf ook werd verdacht van strafbare feiten (omkoping). Beschikten de accountants wel over alle informatie?

PwC schrok en trok het rapport in toen er gedreigd werd met een tuchtklacht en de accountants niet het volledige procesdossier kregen van de procedure bij de Rechtbank Gelderland.

Nadat Hego een schadevergoeding betaalde van zeventien miljoen euro stopte Ballast Nedam alle gerechtelijke procedures. Daarna begonnen de Hego-advocaten een procedure tegen PwC om het betaalde honorarium terug te krijgen. Volgens hen had PwC het rapport niet mogen intrekken. De Rechtbank Amsterdam gaf hen gelijk en liet PwC het ontvangen honorarium terugbetalen.

In hoger beroep zei het Gerechtshof Amsterdam daarentegen dat PwC bij het aanvaarden van de opdracht mocht afgaan op de expliciete mededeling van Hego en zijn advocaten dat Hego los stond van het vermeende kartel. Toen PwC later van de advocaten van Ballast Nedam vernam dat Hego toch banden had met het kartel, rechtvaardigde die informatie de intrekking van het rapport.

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van Hego tegen de uitspraak van het hof verworpen. De Hoge Raad spreekt zich niet uit over de feiten, maar zegt alleen dat het oordeel van het gerechtshof op basis van de feiten niet onbegrijpelijk is. Voor de motivering wordt verwezen naar de conclusie van de adviserend advocaat-generaal dat:

  • het hof de feiten anders mocht wegen dan de rechtbank deed;
  • PwC niet eerder hoefde te twijfelen aan de mededeling dat Hego geen banden had met het cementkartel;

PwC de link met het kartel niet uit het dossier van de rechtbankprocedure kon halen omdat het niet beschikte over volledige procesdossier.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.