Nieuws

Tweede Kamer: klachttermijn accountantstuchtrecht naar tien jaar

De Tweede Kamer heeft op 12 september de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties aangenomen. Een brede Kamermeerderheid schaarde zich achter een bij het wetsvoorstel ingediend amendement van Aukje de Vries (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) om de klachttermijn in het accountantstuchtrecht te verlengen tot tien jaar.

Op dit moment geldt er een relatieve driejaarstermijn voor het indienen van een klacht en een absolute termijn van zes jaar. In het wetsvoorstel werd voorgesteld de relatieve driejaarstermijn te schrappen, met name om een einde te maken aan de onduidelijkheden rond het moment van aanvang van deze termijn. Volgens het wetsvoorstel zou dan alleen nog de zesjaarstermijn gelden.

In hun amendement stellen De Vries en Nijboer echter dat verlenging van die termijn is gewenst “omdat het soms lang duurt voordat financiële fraude of misleiding aan het licht komt”. Daarom is gekozen voor verlenging tot tien jaar. Verwachting is dat ook de Eerste Kamer zal instemmen met dit voorstel; de langere klachttermijn moet dan vanaf 1 juli 2018 gaan gelden.

Verdienmodel

Ook stemde de Kamer in met twee moties. In een motie van de Kamerleden Nijboer, Snels en Leijten wordt  de minister verzocht “de impasse” rondom de kwaliteit van de sector te doorbreken en daarbij ook onderzoek te doen naar fundamenteel andere alternatieve verdienmodellen. De Kamerleden willen daarbij in ieder geval ook het afscheiden van de accountancytak van de fiscale en adviestak betrekken.

Minister Dijsselbloem heeft recent, bij de behandeling van de wet in de Kamer, al toegezegd zijn ambtenaren opdracht te geven om onderzoek te doen naar alternatieve verdienmodellen voor de sector.

Rechtsbescherming

Een tweede motie, ingediend door Aukje de Vries, moet bijdragen aan de rechtsbescherming van de accountant. De Vries verzoekt de minister om de bezwaarprocedure bij de AFM onafhankelijker in te laten richten, door meer externen te betrekken bij de procedure. Tot nu werkt de bezwaarcommissie van de AFM alleen met een externe voorzitter en wordt de inhoudelijke behandeling van een bezwaar door interne medewerkers gedaan. Daar komt met deze motie verandering in.

Opvallend was dat een amendement, ook in het kader van de rechtsbescherming, van De Vries werd verworpen. Hierin wilde zij regelen dat de bevoegdheid om een accountantsorganisatie bij een klant te ‘ontslaan’ (na het constateren van ernstige overtredingen) niet bij de AFM komt te liggen, maar bij de Ondernemingskamer. Dit in het kader van de scheiding der machten.

Tijdens de behandeling van de Implementatiewet wettelijke controles jaarrekeningen in 2016 had De Vries exact hetzelfde amendement ingediend, dat toen door een stemfout abusievelijk werd verworpen. Destijds stemde D66 vóór het amendement, nu stemde die partij echter tegen, waardoor het geen meerderheid haalde.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.