Nieuws

Provincie Utrecht moet mogelijk jaarrekening uitstellen

Doordat EY heeft geconcludeerd dat een integriteitsmelding uit 2017 nader moet worden onderzocht krijgt provincie Utrecht de jaarrekening mogelijk niet rond voor de wettelijke termijn van 15 juli.

Dat blijkt uit een brief van EY aan het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Utrecht. De kwestie draait om een provinciedirecteur die een dubbele pet op zou hebben vanwege zijn verleden bij bouwbedrijf BAM, dat in opdracht van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht een nieuwe tramlijn (de Uithoflijn) aanlegt in de stad.

BAM zou volgens onderzoek van NRC eind 2016 onenigheid hebben gehad met het Projectbureau Uithoflijn. Het projectbureau zou BAM strak aan afspraken hebben willen houden, terwijl het volgens de bouwer noodzakelijk was om van het contract af te wijken. Vervolgens heeft BAM overleg gehad met een provinciedirecteur die in het verleden bij BAM heeft gewerkt, en aandelen BAM bezit. Kort daarna ontsloeg de provinciedirecteur de projectdirecteur van projectbureau Uithoflijn en zijn tweede man. Ook werd aangekondigd voortaan nauwer met BAM samen te werken bij de planning.

Niet lang daarna maakte een van de ontslagen mannen een 'melding vermoeden misstand' bij de provincie Utrecht. De huisadvocaat van de provincie concludeerde vervolgens na eigen onderzoek dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. De provincie stelde huisaccountant EY echter niet op de hoogte. De gemeente, BAM en de provincie zeggen tegen NRC in een reactie dat "alles rond het project Uithoflijn correct is verlopen".

Brief EY

EY zegt nu in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten dat het onderzoek over moet. "Op basis van de informatie die wij hebben verkregen lijkt onderzoek vooralsnog met een (te) beperkte scope en vanuit een eenzijdig perspectief uitgevoerd te zijn."

In de brief schrijft EY ook dat het niet mogelijk is om een controleverklaring bij de jaarrekening te verstrekken "voordat het aanvullend onderzoek is afgerond, de (materiële) onregelmatigheden - voor zover mogelijk - zijn geredresseerd en uw organisatie voldoende maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen".

Het gaat EY daarom mogelijk niet lukken om de controle op tijd af te ronden. "In verband met de doorlooptijd van het aanvullende onderzoek zal de tijdige afronding van de controle van de jaarrekening 2017 op 11 juni 2018 mogelijk in het gedrang komen. Zo mogelijk kunnen wij onze controlewerkzaamheden niet tijdig afronden en kunnen wij de controleverklaring bij de jaarrekening 2017 niet vóór de wettelijke termijn van 15 juli aanstaande afgeven. Wij adviseren u het ministerie van BZK hiervan in kennis te stellen", aldus EY.

Reactie Provincie Utrecht

Ton Melgers, woordvoerder van de provincie Utrecht, bevestigt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels telefonisch is geïnformeerd. Een brief aan BZK hierover is in voorbereiding en "volgt spoedig". Verder bevestigt de provincie ook dat het de onderzoeken die EY adviseert zal uitvoeren: "De provincie zal de aanvullende onderzoeken conform de eisen zoals gemeld in de brief van EY van 2 maart 2018 op korte termijn uitvoeren en geeft zo gehoor aan de eisen die de accountant EY stelt."

De provincie staat echter nog altijd achter het eigen onderzoek: "Wij staan achter de uitkomsten van het eerder uitgevoerde onderzoek in het kader van de klokkenluidersmelding. Daarnaast volgen wij het advies van EY voor het verrichten van aanvullend onderzoek dat in het kader van de accountantscontrole van de jaarrekening 2017 noodzakelijk is", aldus Melgers.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.