Nieuws

NBA: externe accountant kijkt vooral naar bestaan van procedures voor risicobeheersing

De externe accountant kijkt bij de controle van banken vooral naar de inrichting van de organisatie en het bestaan van procedures om risico's te beheersen. Of die procedures altijd hebben gewerkt hoeft de accountant niet te beoordelen.

Dat stellen Anton Dieleman en Jan Thijs Drupsteen in een artikel op Accountant.nl, namens het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) van de NBA. Zij reageren daarmee op het betoog van hoogleraar Marcel Pheijffer op deze site, over de rol van de accountant rondom de witwasaffaire bij ING.

De auteurs schrijven dat van de interne accountant wordt verwacht dat die onderzoek doet naar de effectiviteit van de inrichting van de organisatie en procedures en maatregelen van een bank, ook rondom naleving van de Wwft. Desgevraagd moet die zijn bevindingen delen met de externe accountant en toezichthouder DNB.

De externe accountant moet wel nadere werkzaamheden verrichten als hij belangrijke aanwijzingen vindt voor witwaspraktijken. "Een accountant bespreekt in dit kader een vermoeden van niet-naleving van de regelgeving (Wwft) ook met het management en de rvc", aldus de auteurs. "Dit kan in een ultieme situatie leiden tot het geven van een niet-goedkeurende verklaring." Dan moet wel sprake zijn van mogelijk materiële afwijkingen in de jaarrekening.

Fraude of niet

Volgens het ACB hoeft niet elke wetsovertreding per definitie fraude te zijn. "Gezien de opmerking van het OM dat zij de verantwoordelijkheid van het falende beleid bij de organisatie en niet bij individuen legt en dat het met name het gevolg van gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel was dat hiertoe heeft kunnen leiden, vragen wij ons af of in de casus rondom ING wel sprake is van fraude." Zonder inhoudelijke kennis van de ING-zaak is dat niet te beoordelen, menen Dieleman en Drupsteen. "Dat neemt natuurlijk niet weg dat accountants altijd alert moeten zijn op frauderisico's."

Het ACB gaat graag met belanghebbenden (zoals politici, gebruikers en opstellers van financiële informatie, toezichthouders) in gesprek als die menen "dat er een onbalans is tussen de maatschappelijke baten en lasten van de accountantsrol bij de Wwft", aldus de auteurs.

Debat

Accountant.nl organiseert op 4 oktober, de eerste dag van het jaarlijkse Fraude Film Festival in Amsterdam, een compact debat over de rol van de accountant rondom fraude. Dit als verlengde van het debat hierover op de site in de afgelopen weken. Meer informatie volgt op korte termijn.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.