Nieuws

MAB presenteert eerste editie themareeks 'De controle verklaard'

MAB, het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, heeft op 11 maart bij de NBA de eerste editie gelanceerd van een nieuwe uitgavereeks 'De controle verklaard'.

Het eerste nummer van de nieuwe reeks werd door Barbara Majoor, werkzaam bij de AFM en tevens hoogleraar accountancy aan Nyenrode, uitgereikt aan PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Majoor verwijst in de intro van de uitgave naar de key audit matters, sinds 2015 onderdeel van de uitgebreide controleverklaring bij oob-organisaties.

Gebruikers hechten voor hun besluitvorming veel waarde aan informatie van de accountant over belangrijke posten in de jaarrekening, aldus Majoor. "Tegelijkertijd blijkt dat stakeholders nog kritisch zijn op de verstrekte informatie zowel qua inhoud, diepgang als volledigheid." Elders op deze website waarschuwt collega hoogleraar Marcel Pheijffer in een opiniebijdrage voor te veel eenvormigheid bij het beschrijven van de key audit matters. Kamerlid Henk Nijboer was positief over de nieuwe MAB-uitgave, maar merkte wel op dat deze duidelijk voor de eigen kring van accountants bestemd is.

Artikelen

'De controle verklaard' bevat zes artikelen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de controleverklaring. Tijdens de bijeenkomst werden drie daarvan nader toegelicht door betrokken auteurs. Anna Gold (VU Amsterdam) biedt in haar bijdrage aan de bundel een overzicht van relevante literatuur over de uitgebreide controleverklaring.

Peter Eimers (VU) en Henk Langendijk (Nyenrode) deden eerder samen met Arjan Brouwer (VU) onderzoek naar de toepassing van de uitgebreide controleverklaring bij AEX- en Midkapfondsen over het verslagjaar 2015. In een vervolgonderzoek is nu gekeken naar ontwikkelingen rondom de kernpunten in de verklaring sinds die eerste meting. Daaruit blijkt onder meer dat accountants goed inspelen op signalen van beleggers over de informatiewaarde van hun controleverklaringen. 

Auke de Bos (Erasmus Universiteit) ging met name in op de transparantie van bestuurders en commissarissen over kernpunten van de controle. Hij pleit ervoor om in de Nederlandse corporate governance code soortgelijke bepalingen op te nemen als in de Britse code, die uitvoerige voorschriften geeft voor de rapportage door auditcommissies. Maar ook zonder gedetailleerde regels mag meer worden verwacht van de kwaliteit van de verslaggeving door ondernemingen zelf, aldus De Bos. Zo moet het bestuur meer zeggen over risico’s met financiële impact op de jaarrekening.

De artikelen uit de uitgave 'De controle verklaard' zijn online beschikbaar voor belangstellenden. 

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.