Nieuws

Fout in saldibalans drie ministeries en financieel jaarverslag Rijk

De Belastingdienst heeft onjuiste informatie doorgegeven aan drie ministeries die toeslagen verstrekken. Bij controle door de Auditdienst Rijk is niet geconstateerd dat deze informatie niet klopte. Daardoor zijn openstaande voorschotten voor deze toeslagen in de saldibalans in de jaarrekeningen van de ministeries in totaal voor € 1,2 miljard te laag verantwoord.

Het gaat om gegevens over de stand van openstaande voorschotten voor huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget, bij de ministeries van BZK, VWS en SZW.

De onjuiste gegevens hebben alleen boekhoudkundige betekenis, aldus het ministerie van Financiën. Er is geen effect op de rechtmatigheid van de uitgaven en er zijn ook geen consequenties voor ontvangers van toeslagen. Ook de bedragen van de uitgaven in de jaarrekening en het EMU-overschot over 2018 blijven hetzelfde.

De saldibalans maakt deel uit van de jaarrekening. Hierin staat onder meer welke bedragen aan verstrekte voorschotten nog openstaan en nog niet definitief zijn toegekend aan de ontvangers van toeslagen. De fout zit in de saldibalansen van de drie ministeries en in het Financieel Jaarverslag Rijk.

Minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën "betreuren de fout" en hebben toegezegd snel en zorgvuldig de vereiste correcties in de cijfers door te willen voeren. Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over aanpassingen in de verantwoordingsstukken 2018. 

Maatregelen

De Belastingdienst ontdekte de fout zelf en neemt in overleg met de Auditdienst Rijk maatregelen om te voorkomen dat deze fout zich in de toekomst opnieuw kan voordoen. Zo worden de handmatige verwerkingen die nu nog plaatsvinden bij het opstellen van de rapportage rond de stand van openstaande voorschotten zo veel mogelijk beperkt.

Daarnaast wordt de interne controle aangescherpt, onder meer door striktere toepassing van het vierogenprincipe. Ook zal "meer systematisch onderzoek" naar de plausibiliteit van de voorschotcijfers in de saldibalans "worden ingeregeld", zo stelt het ministerie.

Minister Hoekstra heeft ook de Algemene Rekenkamer ingelicht over de fout. Die was vorige week al kritisch over de financiële verantwoording van het kabinet over het afgelopen jaar. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.