Nieuws

Hoekstra wacht op Europese richtlijn voor crowdfunding

Minister Hoekstra van Financiën wil voorlopig geen extra wetgeving voor de crowdfundingmarkt. Hij wil eerst de ontwikkeling van Europese regelgeving op dat vlak afwachten.

Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van kamerleden Van der Linde en Wörsdörfer (VVD) naar aanleiding van berichtgeving in Trouw en De Groene Amsterdammer over mkb-bedrijven die failliet gaan door woekerrentes die zij moeten betalen aan crowdfundingplatforms.

Volgens Hoekstra is ondanks zorgen van de AFM en het kabinet over het ontbreken van een uniform wettelijk kader niet van plan om binnenkort wetgeving te introduceren die bedrijven beschermt tegen woekkerrentes.

Hoekstra: "De AFM heeft eerder haar zorgen geuit over het ontbreken van een duidelijk uniform wettelijk kader voor crowdfunding (in onderhandse leningen). Mijn ambtsvoorganger heeft aangegeven die zorgen te delen. Er heeft daarom eind 2017 een openbare consultatie plaatsgevonden over de (mogelijke) elementen van een juridisch kader voor crowdfunding in onderhandse leningen. Tijdens de consultatie bleek echter, in tegenstelling tot eerdere signalen, dat de Europese Commissie regelgeving voor crowdfunding in voorbereiding had. Het is de vraag in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om naast het Europese kader een aanvullend nationaal regelgevend kader op te stellen. Vooralsnog wordt daarom ingezet op het Europese traject. Wanneer het Europese traject is afgerond zal worden bezien of het mogelijk en zinvol is om aanvullende nationale regels voor crowdfunding in onderhandse leningen op te stellen."

Zelfregulering

Hoekstra wijst er verder op dat er vanuit de markt zelf inmiddels verschillende initiatieven zijn die de markt beter moeten reguleren, zoals de gedragscode MKB Financiers van de Stichting MKB-financiering en de gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Kamerleden Van der Linde en Wörsdörfer vragen tevens of de minister bereid is te onderzoeken of het wenselijk is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) open te stellen voor mkb’ers met klachten over alternatieve financiering die niet afkomstig is van partijen die de gedragscode MKB Financiers hebben ondertekend. Hoekstra ziet daar momenteel geen noodzaak toe: "Het klachtenloket voor alternatieve financiering bij Kifid is een initiatief van de Stichting MKB Financiering en maakt deel uit van de Gedragscode MKB Financiers. Om klachten af te handelen is een zeker kader nodig dat in dit geval wordt geboden door de gedragscode. Het is daarom moeilijk voor te stellen dat ten aanzien van financieringsovereenkomsten die niet onder de gedragscode zijn gesloten klachtenbeslechting bij het klachtenloket voor alternatieve financiering plaats kan vinden. Daarbij kan aansluiting bij de gedragscode als onderscheidend element in de financieringsmarkt werken: kleinzakelijke klanten weten dat ze meer bescherming genieten indien financiering wordt verkregen van bij een bij de Stichting MKB financiering aangesloten financier."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.