Nieuws

'Accountant als vertrouwenspersoon én controleur problematisch'

Pieter Paul-Saasen vraagt zich af of het nog wel kan dat een accountant zowel een vertrouwenspersoon als een controleur is.

Dat zegt Saasen in het Financieele Dagblad, in een interview naar aanleiding van zijn komende aanstelling bij automatiseerder Ctac. "Aan de ene kant is de accountant een vertrouwenspersoon, vooral voor de kleinere bedrijven. Aan de andere is de accountant een controleur. Saasen vindt beide rollen maatschappelijk relevant, maar vraagt zich af of het nog van deze tijd is om beide rollen in één persoon te vervullen. Als cfo verwacht hij de adviserende rol meer te kunnen spelen en actiever mee te kunnen denken over beleid", aldus het FD.

Saasen wordt eind september voorgedragen als cfo bij automatiseerder Ctac. Saasen (1975) werkte lange tijd bij BDO, waar hij in 2006 de jongste partner werd. Daarnaast was hij een van de leden van de werkgroep Publiek Belang, die in 2014 het rapport In het publiek belang opstelde. Ook was hij lid van de NBA Stuurgroep Publiek Belang, maar na een tuchtklacht in 2017 trad hij daaruit terug.

De tuchtklacht tegen Saasen leidde in de zomer van 2018 tot een berisping, vanwege het tekortschieten bij de controle van vermogensbeheerder Box Consultants in de jaren 2011 tot en met 2014. Box Consultants, dat onder meer de vermogensbeheerder is van enkele leden van het Koninklijk huis, is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte.

Voor veel collega's uit het vak kwam de berisping als een verrassing, schrijft het FD. Saasen zegt tegen het FD dat hij het oneens is met de maatregel, maar zich liever op de toekomst te willen richten. Wel benadrukt hij dat zijn vertrek uit de accountancy niets met de affaire te maken heeft. "Ik had als accountant al langer het gevoel dat ik ook wel eens aan de andere kant van de bestuurstafel zou willen zitten".

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.