Nieuws

Vernieuwd RI&E-instrument om arbeidsrisico's in kaart te brengen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een vernieuwde website met informatie over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een vernieuwd RI&E-instrument gelanceerd. Dit instrument helpt mkb-ondernemers bij het vaststellen van arbeidsrisico's en het nemen van maatregelen.

In een RI&E brengt een bedrijf of organisatie alle zichtbare en onzichtbare arbeidsrisico's in kaart. Het gaat dan bijvoorbeeld om de risico's van werken met gevaarlijke stoffen of grote apparaten, werkdruk, veel beeldschermwerk en langdurig zitten, maar ook om structureel onderschatte risico's zoals zwaar tillen, harde geluiden of een koude werkomgeving. Ook kunnen er plotseling nieuwe risico's opduiken, zoals het coronavirus. Vervolgens legt de werkgever in een plan van aanpak vast met welke maatregelen de risico's beheerst kunnen worden, wie ze gaat uitvoeren en binnen welke termijn.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om een arbobeleid te hebben. Een RI&E, met het daarbij behorende plan van aanpak, vormt hiervoor de basis. Onlangs startte het ministerie een campagne om de bekendheid met de RI&E-verplichting bij het mkb te vergroten. Ondernemers worden bewust gemaakt van arbeidsrisico's en uitgenodigd om aan de slag te gaan met het opstellen van een RI&E. Maandag 16 november start het tweede deel van de campagne, waarbij ook aandacht besteed wordt aan 'mentale vitaliteit'.

"De boodschap is simpel, 'voorkomen is beter dan genezen'. Geen enkele ondernemer wil zijn mensen zien uitvallen. Zeker niet als gevolg van risico's op de werkvloer die wél kunnen worden aangepakt, maar niet of te laat worden herkend. Helaas zien we dat name kleine ondernemers die risico's nog niet altijd in kaart hebben. Ik daag hen dan ook graag uit om aan de slag te gaan met de Risico Inventarisatie en Evaluatie", aldus staatssecretaris Bas van 't Wout bij de start van de campagne.

Accountants kunnen ondernemers wijzen op de verplichting en de voordelen van een RI&E, aldus het ministerie. Om deze informatie makkelijker te delen, heeft SZW een flyer ontwikkeld.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.