Nieuws

AFM pleit voor internationale standaard niet-financiële informatie in verslaggeving grote oob's

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil een internationale standaard voor niet-financiële informatie in verslaggeving. Een dergelijke standaard is volgens de toezichthouder nodig om de vergelijkbaarheid, consistentie, relevantie en betrouwbaarheid van deze informatie te vergroten.

Dat stelt de AFM in haar reactie op de consultatie van de Europese Commissie voor de herziening van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

De NFRD bepaalt dat grote organisaties van openbaar belang (oob's), zoals effectenuitgevende instellingen, banken en verzekeraars, een verklaring over niet-financiële informatie opnemen hetzij in hun bestuursverslag, zoals in Nederland, of in een afzonderlijke publicatie. Daarin rapporteren zij over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping.

Duidelijke en eenduidige voorschriften nodig

Door het ontbreken van duidelijke en eenduidige voorschriften is niet-financiële informatie nu niet altijd vergelijkbaar, consistent, relevant en betrouwbaar, stelt de AFM in haar reactie. "De AFM pleit daarbij voor een internationale (boven een Europese) standaard én voor samenhang van de herziene richtlijn met andere geldende Europese wetgeving."

"De AFM is daarbij voorstander van integrated reporting, waarbij alle relevante financiële en niet-financiële informatie over een organisatie samen wordt gepresenteerd. In haar reactie op de consultatie pleit de AFM dan ook voor het opnemen van niet-financiële informatie in het bestuursverslag van een onderneming en deze verplichtingen ook op te leggen aan grote niet-oob's en middelgrote oob's", aldus de toezichthouder.

Eerder deden de Europese accountantskoepel Accountancy Europe en beleggersorganisatie Eumedion al een oproep om te komen tot wereldwijde standaarden voor niet-financiële informatie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.